Regionförbundet Örebro

Fokus på hållbar tillväxt och samhällsbyggnad

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 11:45 CET

Regionförbundet Örebro lägger fokus på hållbar tillväxt och utvecklar sin roll som samordnare av det regionala utvecklingsarbetet 2013.

En försämrad arbetsmarknad och minskad tillväxt de närmsta åren är ett troligt scenario. Därför lägger Regionförbundet, i sitt arbete, fokus på prioriteringar som bidrar till en hållbar tillväxt i Örebroregionen.

- Under 2013 kommer vi att lägga mycket kraft på att utveckla vår roll som samordnare av det regionala utvecklingsansvaret. Ett exempel är vårt arbete med en handlingsplan för att matcha utbildningsutbud och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens, säger Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande.

Regionförbundet tar också ett samlat grepp kring samhällsbyggnadsfrågorna i och med nya enheten Hållbar samhällsbyggnad. Enheten samlar verksamheterna inom energi och klimat, samhällsplanering, infrastruktur och logistik samt natur och fritid och syftet är att göra regionförbundets roll inom området hållbar samhällsbyggnad tydligare. En viktig del i arbetet är att omsätta Energi- och klimatprogrammet till verklighet.

2012 antog regionförbundet Sveriges första regionala program för Social välfärd. Under 2013 ska regionförbundet skapa handlingsplaner utifrån programmet.

- Tillsammans med kommuner och landsting går vi nu från ord till handling med att uppfylla de målbilder vi har satt upp i programmet, Lars Elamson (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen.

Målbilderna i det sociala välfärdsprogrammet är: barn och ungas välfärd och rättigheter, att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i samhället, att människor ska kunna leva ett liv fritt från missbruk och beroende, att vi ska ha en god äldreomsorg.

Dessutom kommer regionförbundet att jobba med följande nya frågor 2013 (ur Verksamhetsplan med budget 2013):

 • Bildande av Region i Örebro län 2015
 • Arbete med program för en ny strukturfondsperiod 2014 och framåt.
 • Aktivt engagemang i utvecklingen av innovationssystemet i Örebroregionen.
 • Nytt handlingsprogram för besöksnäringen.
 • Fullskalig etablering av skolstödsarbetet.
 • Uppstart av regional gymnasiesamverkan.
 • Arbeta fram förslag till politiska mål för området natur och friluftsliv.
 • Förbundet roll inom området hållbar samhällsbyggnad klargörs.
 • Påverkansarbete inom infrastrukturområdet inför ny nationell plan 2014.
 • Utveckling av kommunikationsverktyg som webb och twitter.
 • Stöd till kommunerna i bostadsförsörjningsfrågan.
 • Kartläggning av arbetsmarknadspolitiken.
 • Arbeta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning.

För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75 
Lars Elamson (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen, 070-655 67 15

Presskontakt Regionförbundet Örebro
Stina Kållberg, informatör, 019-602 63 35

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.