Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fokus på hållbarhet bland svenska gruv- och stålbolag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 11:05 CET


Svenska bolag inom gruv- och stålsektorn anser att branschens just nu viktigaste affärsstrategiska frågor handlar om hållbara affärer och redovisning av så kallat CSR-arbete. Den största risken under de närmaste åren anser bolagen vara konjunkturutvecklingen, men även marknads- och råvarupriser ses som osäkerhetsmoment. Det visar en ny branschstudie av 52 svenska gruv- och stålbolag som genomförts av PricewaterhouseCoopers.

Den aktuella studien visar att 75 % av de utfrågade företagen menar att hållbar affärsutveckling samt hantering och redovisning av frågor om miljö, etik och socialt ansvar är viktiga affärsstrategiska frågan för branschen.

– Men vi ser även att nästan lika många anser att revision, bolagsstyrning och intern kontroll är frågor som utvecklar affärerna. Ett troligt resultat av finansmarknadens ökade krav på trovärdighet i företagens rapportering och informationsgivning, allt för att undvika negativa överraskningar, kommenterar Sten Håkansson, branschansvarig för Metal & Mining vid PricewaterhouseCoopers.

Fråga. Vilka är de viktigaste affärsstrategiska frågorna för gruv- och stålsektorn?
- Andel svarande som ser frågan som viktig -

Hållbar affärsutveckling och hantering och redovisning av frågor om miljö, etik och socialt ansvar - 75 %
Revision och oberoende granskning - 73 %
Bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll - 68 %
Effektivisering och utveckling av processer - 54 %
Skatterådgivning - 41 %

I undersökningen har respondenterna även frågats ut om kommande risker för företagen och branschen. Den största risken bedöms vara den allmänna konjunkturutvecklingen som anges som en risk av 35 % av de svarande. Näst största risk är marknads- och råvaruprisers utveckling som 17 % framhåller och därefter följer instabilitet i finansieringen som 12 % nämner.

– Sedan hösten 2008 har råvaruproducenterna kämpat med en kraftig nedgång i efterfrågan. Vi kan förvänta oss att även 2010 inleds i osäkerhetens tecken när det gäller efterfrågan. Detta tycks vara en av förklaringarna till varför de viktigaste riskfrågorna i branschen kretsar kring utveckling av priser och konjunkturen i allmänhet, menar Sten Håkansson.

Om branschstudien
Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka frågor som i dagsläget upplevs som mest angelägna inom gruv- och stålsektorn. Målgruppen är företag verksamma inom gruv- och stålsektorn i Sverige. VD eller ekonomichef vid 52 företag har intervjuats via telefon under november och december 2009.

För mer information kontakta:
Sten Håkansson, branschansvarig för Metal & Mining, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 333 49, mob 0709-29 33 49

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers i Sverige
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 163 000 medarbetare i 151 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.