Stockholms Läns Landsting

Fokus på handikappfrågor (mp)

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 12:20 CET

Majoriteten i Stockholms läns landsting avsätter nu, under Europeiska
Handikappåret, resurser för en samverkansreform mellan landstinget och
handikapporganisationerna. Målet är att stärka handikapporganisationerna och
ge dem större möjlighet att påverka politiken.

- Vi måste öka människors möjlighet till självständighet och
självbestämmande. Insatserna måste vara lättillgängliga och anpassade efter
varje individs behov. Därför är det viktigt att underlätta samverkan mellan
handikapporganisationerna och landstinget, säger Lena-Maj Anding (mp),
gruppledare.

Under 2004 ska därför ett samverkansråd inrättas inom landstingsstyrelsens
ram. Handikapporganisationerna utser ledamöter, och uppgifterna för rådet är
framförallt att informera om och diskutera aktuella politiska frågor. Man
kommer också att följa upp och utveckla handikapprogram och diskutera
principiella frågor om bidrag till handikapporganisationerna.

- Med samverkansråd får vi större möjlighet att ta del av den kunskap som
finns inom handikapprörelsen. Dessutom skapar det förutsättningar för
handikapporganisationer att delta i utredningar och att påverka beslut som
rör dess medlemmar.

- Det här beslutet kommer att förstärka den demokratiska processen, och leda
till förbättrade möjligheter för handikappade att påverka den politik som
berör dem, avslutar Lena-Maj Anding.

För mer information:
Lena-Maj Anding (mp), gruppledare, 070-737 44 27
Charlotte Pruth, pressekreterare, 08-737 44 26, 070-737 44 26