Socialdemokraterna i Uppsala

Fokus på jobb för unga i S-budget

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 11:36 CEST

Kommunalråden Marlene Burwick och Erik Pelling har presenterat det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala. Utgångspunkten är att det behöver investeras i jobb och utbildning för att bygga Uppsala starkt.

– För oss socialdemokrater är jobben den viktigaste frågan. Att människor har ett arbete är avgörande både för varje persons egen frihet, men också för att Uppsala ska ha råd att investera i bra skolor, sjukvård och omsorg. I vårt budgetförslag för Uppsala satsar vi därför på att fler unga ska komma i arbete, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

Att en hög andel unga i Uppsala idag saknar ett jobb beror till stor del på att många hoppar av gymnasiet. En färdig gymnasieexamen är avgörande för att kunna få ett arbete eller studera vidare på högskola och universitet. Socialdemokraternas målsättning är därför att alla unga ska ta en gymnasieexamen.

– Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för Uppsalas unga så fort de kommer i kontakt med skolvärlden. Därför investerar vi i förskolan och grundskolan. Uppsala har ett stort behov av fler förskoleplatser. Men kvaliteten i förskolan och grundskolan måste också stärkas. Det gör vi genom fler pedagoger, mer personal och mindre barngrupper och skolklasser. Så gör vi en långsiktig, och nödvändig, satsning på att Uppsalas unga ska bli sedda och motiverade, och få de kunskaper de behöver, från förskolan och hela vägen till gymnasiet, säger Marlene Burwick.

– Vi vet också hur svårt det kan vara att som ung få den där första chansen i vuxenlivet. Därför föreslår vi att ungdomar i årskurs 9 samt i 1:an och 2:an på gymnasiet ska erbjudas ett sommarjobb. Precis som i Nynäshamns kommun vill vi ha en modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en klok och lönsam investering i kommunens ungdomar och framtidens arbetskraft, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– I vårt budgetförslag föreslår vi även ett utbildningskontrakt, som Västerås kommun har infört med gott resultat. Det ger unga arbetslösa under 25 möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i kommunens verksamhet eller i verksamhet som kommunen har upphandlat. Anställningen ger en avtalsenlig lön och arbetslivserfarenhet och syftet är att bryta långtidsarbetslösheten genom att minska trösklarna till både jobb och utbildning, säger Erik Pelling.

Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16

Relaterat:
> En budget för fler jobb
> Ingenting viktigare än jobben
> Framåt genom kunskap och arbete