Länsstyrelsen i Kronobergs län

Fokus på kulturområdet vid ministerbesök

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 11:48 CEST

Fredag 7 oktober besöker kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Länsstyrelsen i Kronoberg. Under besöket kommer fokus ligga på hur Länsstyrelsen i Kronoberg arbetar med kulturmiljöfrågor, hur myndigheten verkar för att för att uppnå de nationella kulturmiljömålen samt vilka lärdomar andra länsstyrelser kan dra av arbetet.

Bland annat kommer Länsstyrelsen i Kronoberg berätta mer om den strategi som tagits fram för kulturmiljöarbetet och vilka framgångsfaktorer och vilka utmaningar det innebär att ta fram en strategi.

- Det är väldigt roligt att få besök av kultur- och demokratiministern och att få chansen att visa hur aktiva vi är och hur vi jobbar med dessa frågor. Det görs många bra insatser inom kulturmiljöområdet och vi vill visa upp de framsteg som vi har gjort, säger länsantikvarie Heidi Vassi vid Länsstyrelsen i Kronoberg.

Ur programmet:

  • Inledning och välkomna - länsråd Anders Flanking
  • Regional utvecklingsstrategi och enhetens verksamhet – enhetschef Carin Karlsson
  • Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län och dialogverktyg kring nationella kulturmiljömål - länsantikvarie Heidi Vassi

Media är välkomna

Media är välkomna att delta under besöket. Möjlighet för intervjuer kommer att ges i anslutning till besöket.

Datum och tid: 7 oktober 2016, kl 8:30 – 9:30.
Plats: Residenset, Stortorget i Växjö.

Ackreditering via pia.mastenstrand@lansstyrelsen.se

Kontakt

Pia Mastenstrand Steinbach
Kommunikationschef Länsstyrelsen i Kronoberg
Telefon: 010 223 74 76
Mobil: 076 760 14 37

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se