Svenska kyrkan

Fokus på mat – bönderna och världshandeln

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:15 CEST

Inbjudan till seminarium 29 oktober:

Vilka är idag de allvarligaste hindren för en globalt hållbar jordbruksproduktion?
Seminariet ”Fokus på mat” belyser hur de globala marknaderna för jordbruksprodukter fungerar och hur de kan styras så att jordbruket i Syd kan växa på ett sätt som gynnar både människor och miljö. Seminariet anordnas av Diakonia, Forum Syd, Lutherhjälpen och Svenska Naturskyddsföreningen

Några frågor som kommer att behandlas:
Varför har marknader för jordbruksprodukter så svårt att balansera utbud och efterfrågan, och hur kan överproduktion förebyggas och prissvängningar dämpas?

Vad får den ökande maktkoncentrationen i livsmedelsindustrin och butikskedjorna för konsekvenser för bönderna och för konsumenterna? Vilka möjligheter finns att begränsa företagskoncentrationen?

Hur kan dessa problem hanteras genom internationellt samarbete i FN-systemet och Världshandelsorganisationen WTO? Vad kan du och jag göra?

Huvudtalare är Peter Robbins, fristående expert och konsult till FN för handelsförbindelser mellan afrikanska länder och multilaterala företag. Han är även författare till boken ”Stolen Fruit, The tropical commodities disaster”

Fredagen den 29 oktober kl 09.00-16.30 Immanuelskyrkan i Stockholm, Kungstensgatan 17, i hörnet mot Birger Jarlsgatan. Seminariet genomförs på svenska och engelska.

För mer information och bokning av intervjuer kontakta Kalle Lindberg, pressekreterare Forum Syd 070-341 08 78 eller Eva Berglund, pressekreterare Lutherhjälpen 0730-20 49 88.

Programmet finns på www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen.

Eva Berglund, pressekreterare, tfn: 018-16 97 94, 0730-20 49 88, e-post: eva.e.berglund@svenskakyrkan.se