Europaparlamentet

Fokus på reklam för bättre jämställdhet i EU

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:01 CEST

Jämställdheten mellan män och kvinnor i EU har förbättras kvantitativt men inte nödvändigtvis kvalitativt. Det framkommer av en rapport från kommissionen som Europaparlamentet har granskat. Den svenska ledamoten Eva-Britt SVENSSON föreslår nu en plattform för att förebygga könsstereotyp reklam.


Jämställdheten
I ett initiativbetänkande uppmanar Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL) medlemsstaterna att skapa nationella medieövervakningsorgan med en särskild jämställdhetsavdelning och särskilda experter som kan ta emot klagomål från allmänheten. Eva-Britt SVENSSON efterlyser även en uppförandekod för reklam utifrån principen att jämställdheten mellan kvinnor och män ska respekteras.

Miljömedvetande som förebild
-. Jag vill inte ha någon lagstiftning utan i stället bidra till att medvetandegöra och förhoppningsvis få Europaparlamentet att enas om en plattform som i sin tur kan ge stöd till självreglering på nationell nivå.
Eva-Britt SVENSSON jämför med dagens miljömedvetande och menar att ingen numera skulle få för sig att försöka marknadsföra en produkt som miljöförstörande. Hon vill gärna se en liknande strategisk självsanering när det gäller könsstereotyp reklam.

Vill väva in för större gehör
En annan svensk ledamot, Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED), håller med om att det finns mycket kvar att göra på jämställdhetsområdet men upplever att många kollegor ser det som en fråga för varje medlemsstat.
- Jag tror att det här förslaget skulle få större gehör om det vävdes in i en generell diskussion om till exempel marknadsföring i utskottet för inre marknad. Och jag skulle gärna se att jämställdhetsaspekten förekom oftare som en naturlig del i lagstiftning. Jag upplever det som lite gammalt att lägga frågan om jämställdhet separat.

Reaktion på kommissionens årsrapport
Den spanska ledamoten Iratxe GARCÍA PÉREZ (PSE) har förberett Europaparlamentets reaktion på kommissionens årsrapport om jämställdhet. I sitt betänkande framhåller hon bland annat behovet av en tydlig rättslig grund för att bekämpa våld mot kvinnor, önskemål om att utropa den 22 februari till den internationella dagen för lika lön och stimulansåtgärder för både män och kvinnor att bättre kunna förena arbete och familj.