Saco

Fokus på transpersoner inom högre utbildning

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 11:51 CET

Sveriges största frivilliga studentorganisation, SACO Studentråd, har under helgen samlats till kongress. SACO Studentråds ordförande Linda Syrén gick till omval och valdes enhälligt till ordförande ytterligare en mandatperiod. Under kongressen diskuterade de 80 deltagarna bland annat transsexuellas situation i den högre utbildningen, utformningen av ett mer flexibelt terminssystem, den sociala snedrekryteringen och praktik inom högre utbildningen.

- Jag vill tacka kongressen för att jag fick fortsatt förtroende att företräda SACO Studentråds medlemmar och de dryga 90 000 studenterna inom SACO-federationen. Jag är mycket glad att kongressen beslutade att under det kommande året jobba hårt att uppmärksamma transsexuellas situation inom den högre utbildningen. Detta är en minoritet i minoriteten som sällan syns eller hörs men som är utsatt. Vår förhoppning är att SACO Studentråd under det kommande året kan göra mycket för att underlätta gruppens situation.

- För många studenter är den studiesociala situationen outhärdlig. I dagens studiesystem är den ekonomiska situationen för studenter stressande och följdaktningen flyttas fokus från studierna. Studiesystemet karaktäriseras av rigiditet och otymplighet menar SACO Studentråds ordförande Linda Syrén.

- Studenter har ingen tid för återhämtning, reflektion och vila i dagens system. Studenter har ringa eller inga möjligheter att läsa relevanta kurser under sommarmånaderna. Sökande till extraarbete och sommarjobb och oron för finansieringen av sommarmånaderna, medför stora svårigheter för stora delar av vår idag heterogena studentgrupp. Den studiesociala situationen påverkar kvaliteten på studierna i negativ riktning. Detta måste givetvis förändras, menar SACO Studentråds ordförande Linda Syrén.

- SACO Studentråd ser några tydliga vägar att vandra för att förbättra situationen för studenter: vi måste skapa ett flexiblare system som inkluderar fem studiemedelsberättigade men studiefria sommarveckor, höja studiemedlets totalbelopp och förändra dagens dispensregler, avslutar Linda Syrén.

För ytterligare information kontakta SACO Studentråds ordförande Linda Syrén 08-613 48 82 eller 070-557 19 84.

SACO Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation med över 90 000 anslutna. Vi är partipolitiskt obundna och organiserar studenter inom samtliga utbildningsområden. Vi bevakar politiken och deltar i samhällsdebatten i frågor av intresse för våra medlemmar. Vi vill påverka vår studietid och vår framtid! Läs gärna mer om oss på www.student.saco.se.