Enlight AB

Fokusera på effekterna av utbildning i stället för utbildningsadministration med hjälp av Enlight

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 14:35 CET


Lanseringen av ”Enlight Performance Manager” sätter ny standard för applikationsstöd och analys. Enlight lanserar idag ”Performance Manager”, en ny produkt inom Enlights lösningar för ”Knowledge and Performance”. Enlights lösningar gör det möjligt för organisationer att få ut maximalt värde av verksamhetskritiska IT applikationer samt att säkerställa ett optimalt användande och hög produktivitet genom applikationernas hela livscykel.

Genom att addera “Performance Manager” kan kunder nu identifiera de användare som inte använder de färdigheter de lärt sig genom utbildning och agera därefter. Organisationer får även ett verktyg för att kunna fatta beslut som grundas på faktiska data om supportmaterialets kvalitet och effektivitet i arbetsprocessen och som även är betygsatt av användarna. Som en följd kan kunder implementera en process som säkerställer ett gott användande och som dynamiskt utvärderar hur och var utbildning och utförandesupport skall förstärkas för att förbättra den totala produktiviteten och affärsnyttan. Resultaten kan bli slående med kunder som minskar sina help-desk samtal med upp till 50% och uppnår näst intill omedelbar avkastning på investeringen.

Enligt Waldir Arevolo De Azevedo Filho, Research Director på analysföretaget Gartner, ””Performance management” handlar inte enbart om utbildning, det handlar om att säkerställa att utförande och prestationer går hand i hand med affärsmålen. När företag försöker förbättra implementeringen och användningen av IT applikationer bör information om användarna och hjälpmaterialet vara kärnan i analysen för att kunna utforma de mest effektiva strategierna inom området”.

De data som Performance Manager tillhandahåller är nödvändiga för att kunna hantera applikationen på bästa sätt genom dess livscykel och inkluderar data som svarar på frågor som:

• Vilket supportmaterial bör förbättras eller läggas till för att effektivisera slutanvändarnas inlärande och höja produktivitetsnivån?
• Vilka uppgifter och processer orsakar den största andelen problem för slutanvändarna?
• Vilket utbildningsmaterial skall skapas eller anpassas för att minska behovet av support i särskillda arbetsprocesser?
• Vilka användare, team eller avdelningar behöver mer utbildning för att kunna sköta sina arbetsuppgifter på mindre tid?
• Vilka är de mest produktiva användarna som kan sätta ”best practice” standard för hela organisationen?
• Vad är resultatet av de nya systemförändringarna när det gäller slutanvändarnas användan?

Enlights VD, Øyvind Lundgreen kommenterar den nya produkten, “Våra lösningar används för att säkerställa användandet och ge support till IT användare så att de kan nå sina kunskapsmål. Med den nya ”Performance Manager” visar vi vårt engagemang att genom kontinuerling innovation erbjuda ett helt unikt system för kvalitetssäkring som höjer ribban för hela branschen. Den här nya lösningen har gjorts möjlig genom vår förmåga att leverera specifik hjälp, i vilken mjukvaruapplikation som helst, utan att behöva installera mjukvaran lokalt. Nu kan organisationer använda en lösning som täcker alla IT applikationer och användare på ett enkelt sätt. Det ger ett verktyg till självhjälp för användare som gör att de mycket snabbare och enklare kan få hjälp till skillnad från att ringa help-desk - vilket leder till en drastisk minskning av antalet samtal till help-desk. “Enlight Performance Manager” använder sig av denna möjligghet och tillåter en detaljerad ananlys av användandet, hjälpmaterialets kvalitet och nyttjandet av applikationen så att vi äntligen kan se resultaten på ett konkret sätt och mäta dem i affärsnytta”.

För mer information, vänligen besök www.enligt.net eller kontakta:
Øyvind Lundgreen, VD Enlight AB, Kontor 08-790 39 00, Mobil: 0703 187 682, oyvind.lundgreen@enlight.net


Om Enlight
Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare har tusentals skolor, utbildnings-institutioner och testcenter levererat över 10 miljoner tester online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på Nya Marknaden. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Norge och Sverige.