Enlight AB

Fokusering gav positivt resultat

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 08:44 CEST

Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet ”Knowledge and Performance Solution” (KPS) till tyska datango AG.

Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat om 0,4 MSEK för rapportperioden och 0,2 MSEK för kvartalet.

Omsättning efter avyttringen av KPS var 12,5 MSEK (18,8) för kvartalet och 30,0 MSEK (35,8) för rapportperioden.

Inklusive 22,9 MSEK från avyttring av KPS-verksamheten var resultat efter skatt för kvartalet 18,7 MSEK (-3,3), motsvarande SEK 0,25 (-0,04) per aktie.

Operativt kassaflöde under kvartalet 1,4 MSEK (-4,2). Likvida medel vid periodens slut 4,2 MSEK (7,0).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Hult, VD Enlight International AB, erik.hult@enlight.net, tel. 08 - 790 39 00
Anders Carlson, CFO Enlight International AB, anders.carlson@enlight.net, tel. 08 - 790 39 00

Om Enlight
Enlight är en ledande leverantör av globala lösningar och konsulttjänster för test och certifiering. Lösningarna gör att kunder kan säkerställa att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med bolag över hela världen och alla delar av den offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter ca 1 miljon tester varje år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är listat på First North. Enlight har kontor i Sverige och Storbritannien, och partners på andra marknader.