Rederi AB Transatlantic

Fokuseringen på kärnverksamheterna fortsätter genom ytterligare fartygsförsäljningar

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 15:05 CEST

Som ett led i B&Ns renodling och koncentration till sina kärnverksamheter - Atlanttrafiken, Specialsjöfart och Europasjöfart - har avtal träffats om försäljning av ytterligare fem fartyg: Bremön (8.700 dwt), Anna Oden, Britta Oden och Eva Oden (8,400 dwt vardera) samt Celia (12.700 dwt).

Celia har levererats till köparen. Bremön, Britta Oden och Eva Oden kommer att levereras under oktober i år. Anna Oden kommer efter uthyrning till köparen att levereras i maj 2004. Överenskommelse har träffats med köparen av Britta Oden, Eva Oden och Anna Oden att B&N även i fortsättningen kommer att ansvara för fartygens drift.

Fartygsförsäljningarna ger efter amorteringar av kvarstående lån ett likviditetstillskott på drygt 50 MSEK. Den bokföringsmässiga resultatpåverkan uppgår till –37 MSEK.

”Genom denna affär har vi tagit ytterligare viktiga steg i vårt förändringsarbete. Avvecklingsarbetet med det äldre tonnaget kommer att ytterligare påskyndas i syfte att snarast etablera koncernens framtida nya struktur” säger B&Ns VD Håkan Larsson.

Effekterna av försäljningarna kommer även att redovisas i B&Ns rapport för det tredje kvartalet som publiceras den 28 oktober.

Kontakta VD Håkan Larsson eller vVD Hans Carlweitz för ytterligare information, telefon 0304 - 67 47 00.