Civilförsvarsförbundet

Folk lider i onödan - Civilförsvarsförbundet utmanar Sveriges frivilligorganisationer för att fler ska ta ställning för organdonation

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 11:07 CEST

Behovet av organ för transplantation är större än tillgången. Dessutom minskar antalet organdonatorer jämfört med förra året. Civilförsvarsförbundet utmanar därför andra frivilligorganisationer att ta ställning för organdonation.

– Folk lider och dör i onödan. Organdonation är inte bara en fråga för sjukvården och patientorganisationerna. Vi måste uppmärksamma behovet och alla som kan måste hjälpa till. Nästa gång kan det vara en själv som drabbas, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Civilförsvarsförbundet uppmanar alla sina medlemmar som har möjlighet att ta ställning för organdonation. Samtidigt utmanas alla frivilligorganisationer att göra samma sak med sina medlemmar. Målet är att många fler ska ta ställning för organdonation. Det gagnar oss alla.

Den 5 juli i år fanns 1.501.152 personer registrerade i donationsregistret. Det vanligaste organet som doneras är njurar följt av lever och hjärta. Men det finns även behov av vävnader som hornhinnor och hörselben, för att nämna några exempel.*)

Ett ställningstagande för donation kan ske genom att anmäla sig till donationsregistret, bära med sig ett donationskort eller informera sina anhöriga.

*) Källa: Socialstyrelsen

Kontaktuppgifter:
Anders M. Johansson**), Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 070-647 560 95

Anders J Andersson**), Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

**) Registrerad i donationsregistret.

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för ett säkrare samhälle. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna. Genom kampanjen Hjärta att hjälpa har vi medverkat till att hittills 1.800 hjärtstartare placerats ut i landet.
www.civil.se