Näringsdepartementet

- Folk måste kunna lita på Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 13:06 CEST

Riksförsäkringsverket (RFV) och försäkringskassan i Västra Götaland har låtit Statistiska Centralbyrån genomföra en undersökning om tilltron till socialförsäkringarna. Den har presenterats idag. Undersökningen visar att många inte känner till sina rättigheter. Många anser också att man blir olika behandlad, att försäkringssystemet inte är rättvist.

Arbetslivsminister Hans Karlsson, ansvarig för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna, och barn- och familjeminister Berit Andnor, ansvarig för försäkringskassan, kommenterar enkätundersökningen.

Hans Karlsson välkomnar undersökningen:

- Jag tror att antalet personer som medvetet fuskar med sin sjukpenning är mycket litet. Men enbart det faktum att folk tror att det finns personer som fuskar och överutnyttjar systemet gör att vi måste ta budskapet på största allvar. Det är oerhört viktigt att försäkringskassan arbetar aktivt med bedömning av rätten till ersättning och att det blir allmänt känt vilka kontroller försäkringskassan gör.

Hans Karlsson ser också positivt på att riksförsäkringsverket senare i höst kommer att presentera en strategi för kontroller inom socialförsäkringen.

- Effektiva kontroller är den försäkrades bästa vän. Om alla vet att det går rätt och riktigt till så kan vi upprätthålla höga ersättningsnivåer. Det är en förutsättning för människors vilja att betala skatt och avgifter till försäkringen. Trovärdigheten i systemet måste upprätthållas, säger Hans Karlsson.

Berit Andnor säger i sin kommentar:

- Det är olyckligt att hälften av svenska folket misstror försäkringssystemet.

- Vi är alla med och betalar socialförsäkringarna och då måste vi kunna lita på att pengarna verkligen går till dem som har rätt till ersättning. Att halva befolkningen tror att det fuskas med bidragen gör mig orolig.

- Vi har en utredning som just nu arbetar med Försäkringskassans administration, säger Berit Andnor. Den framtida försäkrings-administrationen måste vara rättssäker och rättvis. Folk måste kunna lita på Försäkringskassan!

Åsa Gunnarsson, Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 12 65, 070-267 84 26

Eva Franchell, Pressekreterare hos barn- och familjeminister Berit Andnor
08-405 52 25, 070-244 18 42