Folk och Försvar

Folk och Försvars årsmöte omvalde Wanja Lundby-Wedin till styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 12:29 CEST

Till vice ordförande omvaldes Jan Persson - Svenskt Näringsliv.

Styrelsens förslag om stadgeändring, som öppnar för en bredare inriktning av verksamheten, godkändes av årsmötet.

Styrelseledamöterna Anders Karlberg - Svenska Kyrkan, Leif Linde - Kooperativa Förbundet, Anna Herdy - Ung Vänster, Leif Jarlén - Föreningen Lärare i Samhällskunskap, Jan-Eric Nilsson - Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Helena Johanson - TCO, Michael Moore - Försvarsmakten, Lars Hedström – Krisberedskapsmyndigheten och Per Åkesson - SACO, omvaldes. Åsa Coenraads – MUF, Alf Sandqvist - Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Lars-Göran Pettersson – LRF och Bengt Westman - Kommun- och Landstingsförbunden, valdes in i styrelsen.