Västra Götalandsregionen

Folkbildning och folkhälsa

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:01 CEST

När utmaningarna i välfärd och folkhälsa diskuteras på en nationell konferens den 20-21 oktober i Alingsås vill arrangörerna också slå ett slag för att förnya den svenska folkbildningens roll. Samverkan i det framtida folkhälsoarbetet sker med utgångsläge i den demokratiska dialogen. Platsen är viktig för folkhälsan. Därför sker också möten i seminarieform, i cafémiljöer, ute i Alingsås.

Med på konferensen finns två ministrar.

Media inbjuds härmed till presskonferens.

Tid: Den 20 oktober, kl 12.30.
Plats: Alströmmersalen, First Hotel Grand, Alingsås

Forskningsnytt kommer att blandas med praktiska exempel på konferensen. Nya samverkansformer står också på dagordningen.

Generaldirektör Gunnar Ågren, Statens Folkhälsoinstitut, kommer att presentera den första folkhälsopolitiska rapporten.

”Mat, hälsa och folkbildning” är temat för jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Eva Eriksson, landshövding i Värmland och f d region- och kommunpolitiker, beskri-ver ”Folkhälsoarbete i kommuner och landsting”.

Temat för folkhälsokonferensen är ”Folkbildning och folkhälsa”. Avslutningen hålls av vice statsminister Bosse Ringholm.

Fotonot: Referat från seminarierna i cafémiljöernai Alingsås kommer successivt att finnas på www.folkbildning-folkhalsa.se.
Konferensen är ett arrangemang mellan Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, Statens Folkhälsoinstitut, Svensk Förening för Folkhälsoarbete (FFF), Västra Götalands bildningsförbund och Alingsås kommun.


Kontaktperson: För ytterligare information kan kontakt tas med Björn Carlén, Svensk Förening för Folkhälsoarbete (FFF), tfn 0707 – 71 19 61 eller Anna-Pia Högberg, Västra Götalands Bildningsförbund, tfn 0708-13 46 54, eller folkhälsoplanerare Malin Wallin, Alingsås kom-mun tfn 0706-75 34 75