MKFC Cloud Campus

Folkbildningsrådet, FBR diskriminerar

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:41 CEST

Folkbildningsrådet ,  FBR diskriminerar

Folkbildningsrådet förvaltar statsbidrag som går till folkhögskolor.  MKFC  Mångkulturellt Folkbildningscentrum  som är huvudmannen till Stockholm Folkhögskola  vänder sig till lågt utbildade invandrare och flyktingar  för att erbjuda dem modern utbildning. MKFC anser att folkbildningsrådet  har tagit flera år besluten som  diskriminerar och saknar rättsäkerhet.  Just nu har rådet beslutat att stoppa kurser som vänder sig till invandrarkvinnor och tagit bort retroaktivt språkstödet till  MKFC . Insynen hos FBR  är i allmänhet  dålig i verksamheten som skall  fylla  angivna fyra syften från staten: stärka demokratin, utjämna utbildningsklyftor, skapa engagemang och öka delaktigheten i kulturlivet.  
Folkbildningsrådet har beslutat att begränsa allmänna kurser för invandrare  genast. Samtidigt  får andra  " svenskare folkhögskolor " söka  ökade resurser.


MKFC kritik:


Skattebetalarna behöver insyn och rättsäkerhet som  är grundpelare i en demokrati. Folkbildningsrådet förvaltar statsbidrag som går till folkhögskolor. 


-   Rättsäkerheten saknas hos FBR,  samma personer som fattar beslutet,  hanterar överklagandet. Det finns ingen  myndighet eller organisation som man kan vända sig till vid missnöje eller felaktigheter. Insynen är urusel: FBR har ett slutet system för tilldelning av stora statsbidrag och en öppen kö som går till invandrarverksamhet i små folkhögskolor som  exempelvis MKFC Stockholms Folkhögskola är.
-   Konsekvenser  av bristande insyn och avsaknaden av  rättsäkerhet.
-   Resursfördelningssystemet ledde till att språkstödet för invandrare togs bort.  För vår folkhögskola betalas inget språkstöd, fast 80 % är invandrare. Grundläggande utbildning för invandrarkvinnor stängs helt från juni  2013 pga indraget statsbidrag. Distans förbjöds helt som vår verksamhet haft sedan 2000.  
-   Vår nätfolkhögskola  ger medborgare kunskap om hur moderna digitala miljöer fungerar utöver kurser i olika teman och ämnen. Genomströming är 96 %  hos MKFC trots att alla måste närvara varje dag och göra varje uppgift på nätet. Lärartäthetskrav från FBR  på 1,9 räknas på verksamheten på statsbidrag till 13.000 dv fast MKFC får ersättning för 5080 dv.
Lärarna  i folkhögskolor  behöver inte vara anställda eller behöriga enligt FBR.  MKFC har heltidsanställda, behöriga lärare. MKFC anser också att lärartäthet saknar vetenskapligt bevis och stöd från riksdagen eller regeringen.  
Vi är beviset på lärartäthet som är högre än 1,9  om den grundas på betald verksamhet eller lägre om man tar all verksamhet som genomförs.

MKFC har högsta genomströmning  
Vår folkhögskola har högst genomstömning inom folkhögskolor oavsett vilken grund man använder för lärartätheten.
MKFC är den enda som drabbas av beslutet av lärartäthet och språkstödet. FBR använder  eget begrepp för statbidragets utbetalning  "sammanhållen kurs " i stället för genomströmning.  På detta sätt undviker folkhögskolor redovisningen av avhopp och kan behålla hela statsbidraget efter att studenter har funnits inne tre veckor på  kurser som är 20-24 veckor långa.  
MKFC har inte tagit emot statsbidrag för avhoppade elever.  Vår folkhögskolas elevplats kostar ändå mindre, bara  25 % av vad andra folkhögskolor får. Det har vi alltid redovisat på nätet och i samtalen.
Enligt MKFC det allvarligaste bristen hos  FBR  är  avsaknaden av rättsäkerheten som all annan utbildning måste rätta sig efter.

Frivilliga insatser när  resurser från FBR saknas
Endast en lärare  i stället för 16 behövs i tjänsten under höstterminen 2013.
Personalen har varslats för arbetsbrist pga driftsinskränkning.
Ledningen diskuterar  med personalen om alternativa sysselsättningar med  frivilliga insatser.

Invandrarkvinnor grundläggande kurser avstängs 200 drabbas omedelbart
Folkbildningsrådet har beslutat att vår folkhögskolas allmänna kurser stängs till hösten.  Inga nya intag får göras. Kansliet har hotat folkhögskolan om man inte lyder. Beslutet drabbar 200 studerande genast.  Det ofattbara är att MKFC har inte begärt mera statsstöd  utan verksamhten skulle genomförts med nuvarande resurser.  Studenter får inte avsluta sina utbildningslinjer och kurser. Endast 28 studerande kan fortsätta till hösten.

Andra folkhögskolor får extra resurser
Samtidigt har andra folkhögskolor möjlighet att söka mera statsbidrag för allmänna kurser just till hösten.
MKFC har fått avslag på att genomföra  även med nuvarande resurser.

Verksamhetskostnad för 550 studerande 10 milj kr -  andra får 30 milj kr
Vår folkhögskola har  550 studerande, majoriteten är invandrare. De får kurser på svenska med språkstöd på modersmålet. Genomströmning är 97 %. Vårt statsbidrag är  30 %  i jämförelse med vad andra  folkhögskolor får för samma antal studerande.
Sedan vår folkhögskola grundades i Rinkeby 1991 har användningen av statsbidrag och därmed skattebetalarnas insyn saknats. FBR  tog över ansvaret från Skolöverstyrelsen 1991.
Det finns obesvarade frågor om hur statsbidrag delas till  "nya aktörer"  vid sidan av kön och för " nya  små invandrarfolhögskolor " väntar på tillökning  av statsbidag.  

Genomströmning
Tillämpning av genomströmning som ersättningsgrund  som andra utbildningar har saknas också.

Mindre Studiemedel - lägre kostnad för individen o samhället
Endast 80 % av studerande får studiestöd  hos MKFC.  Det gäller både SFI  och Folkhögskolans kurser.
Det är billigare  för individen och samhället att utbilda invandrare när de får tillgång till utbildningen på nätet och  kan behålla arbetslivskopplingen eller ta föräldraredigheten och samtidigt studera på webben.

MKFC  Stockholm Folkhögskola har betygsrätt att ge SFI i hela landet på webben med språkstöd.
Myndigheten är Skolverket.

Marja-Riitta Ritanoro , vd  MKFC Community /  CEO  Education Finder
" End - to - End eLearning  gives Education for All  ™"
https://vimeo.com/66791190
https://vimeo.com/67837017
http://mkfc.se/
+46704402206
MKFC, Mångkulturellt Folkbildningscentrum