Fältbiologerna

Folket stoppar kalkbrottet

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2012 12:09 CEST

Nordkalk är nu på väg in i själva Ojnareskogen och täktområdet för att avverka för kalkbrottet som förstör natur och hotar grundvattnet på norra Gotland. Barn, ungdomar, vuxna och äldre kommer rad på rad gående för att säkra vattnet, rädda skogen och stoppa brotten. Fältbiologerna har mobiliserat mellan 100 och 150 personer -  lokalbefolkning, gotlänningar och miljöaktivister från hela landet. Nordkalks planer måste stoppas!

Skogsmaskinerna står nu still.

Bakgrund:
Ett antal engagerade har sedan början av juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra ligger också i närheten av Bästeträsk, en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.

Kontakt: 

Alva Snis Sigtryggsson, 076-0535242
Fältbiologerna 

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna 

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.