Exportrådet

Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson leder hälso- och sjukvårdsdelegation till Sydafrika

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:27 CEST

Delegationen, som arrangeras av Swecare och Exportrådet i samarbete med Ambassaden i Pretoria den 24-29 oktober besöker Johannesburg, Pretoria och Kapstaden. Seminarier kommer att arrangeras i både Johannesburg och Kapstaden med information från medföljande företag samt vetenskapliga avsnitt om bland annat malaria, TBC, HIV och folhälsofrågor. Karolinska Institutet kommer att svara för den vetenskapliga delen av delegationen och seminarierna. Delegationen kommer även att besöka representanter för sydafrikansk sjukvård, såväl offentliga som privata, sjukhus, forskningsinstitutioner och företag.

Syftet med delegationen är att öka utbytet med Sydafrika inom hälso- och sjukvårdssektorn när det gäller såväl forskning som kommersiellt utbyte.

Medföljande företag är AstraZeneca, Hebi Health Care, CavidiTech, Hemocue, Camp Scandinavia, Etac, Liko, Elekta, Profdoc och SAAB samt representanter från Karolinska Institutet, UD och Socialdepartementet.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Olof Nilke, Swecare, Exportrådet, tel 08-783 86 31, mailto:lars-olof.nilke@swedishtrade.se

Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel 08-783 85 46, 0708-83 85 46

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har cirka 380 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.