Landstinget Gävleborg

Folkhälsoarbetet får gott betyg

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:49 CEST

Landstinget Gävleborgs arbete med folkhälsan rankas bland de högsta i landet. Främst är det arbetet för att förändra folks tobaks- och alkoholvanor som lyfts fram. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Landstingen i Gävleborg, Uppsala och Västerbotten kommer högst i den rangordning som Socialstyrelsen har låtit göra av landstingens folkhälsoarbete. Socialstyrelsen har tittat på vilken beredskap landstingen har och vad de faktiskt uträttar. Det handlar om livsstilsfaktorer som tobak och alkohol, kostvanor, fysisk aktivitet och droger. Fetma och övervikt samt psykisk ohälsa finns också med som vanliga arbetsområden.

Hälsocentralernas arbete kretsar främst rung tobaksvanor. Rutiner för hur personalen ska ta upp rökning med patienterna är vanligast förekommande: 64 procent av vårdcentralerna angav detta. Därefter kommer fysisk aktivitet (48 procent), matvanor och övervikt (45 procent respektive 44 (procent), alkohol (30 procent) och stressrelaterade problem (21 procent).
Program för att erbjuda invånarna i området hälsoundersökning respektive hälsosamtal finns på 17 respektive 22 procent av vårdcentralerna.

De landsting som utmärker sig för flest rutiner/program är Västerbotten, Gävleborg, Södermanland, Östergötland och Jämtland.

Mer information
Ola Westin, samhällsmedicinskt chef, 070-63 65 349

Se även
Socialstyrelens rapport
http://www.lg.se/upload/epi/ledkont/Pressansvarig/Hälsofrämjands%20hälso-%20och%20sjukvård.pdf

Johan Adolfsson, pressansvarig, 026-15 57 37, 0703-15 57 37