Socialdepartementet

Folkhälsofrågor samordnas i ny ledningsgrupp

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 11:49 CEST

Idag beslutade regeringen att tillsätta en nationell ledningsgrupp för folkhälsofrågor. Ordförande är folkhälsominister Morgan Johansson och statssekreterare, Ewa Persson-Göransson, kommer att vara vice ordförande. Ledningsgruppen kommer i övrigt att bestå av representanter från 16 myndigheter samt Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Ledningsgruppens uppgift är att samordna folkhälsofrågorna på nationell, regional och lokal nivå så att riksdagens mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen uppnås. Olikheter i kvinnors och mäns villkor skall särskilt uppmärksammas.

- Tillsättandet av ledningsgruppen innebär en nystart för folkhälsopolitiken. Jag hoppas att det innebär att vårt arbete med folkhälsofrågor kommer att bli mer effektivt, säger folkhälsominister Morgan Johansson.

Kicki Mäler, Pressekreterare
08-405 14 35, 070-545 17 88

Ullalena Hæggman, Departementssekreterare
08-405 34 23