Statens folkhälsoinstitut

Folkhälsoinstitutet föreslår förbud för ny livsfarlig nätdrog

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 14:22 CEST

 

 

Ännu en ny drog som säljs via internet, 5-IT[1], har visat sig livsfarlig med flera fall av tragisk utgång.
På kort tid har Rättskemi på Rättsmedicinalverket i Linköping funnit substansen 5-IT i sammanlagt 14 obduktionsärenden. 5-IT är ensamt fynd i 2 fall och i övriga i kombination med läkemedel eller droger. I några av fallen har dödsorsaken bedömts vara förgiftning med 5-IT. Övriga ärenden är inte avslutade hos rättsmedicin än, men merparten av dessa fall rör drogmissbruk med hög misstanke om överdos/förgiftning. Obduktionerna är utförda från slutet av april till slutet av juni och kopplingen till 5-IT upptäcktes i början av juli.

Giftinformationscentralen har haft 9 fall med 5-IT under januari-juni 2012, varav 4 var där 5-IT intagits tillsammans med andra droger. Därefter ytterligare 2 fall under juli 2012. Symtom: Stora pupiller, svettningar, motorisk oro, myrkrypningar, förvirring, agitation, ångest, hög puls, högt blodtryck, hög kroppstemperatur.

Statens folkhälsoinstitut svarade i början på juli på en begäran om yttrande från åklagarkammaren i Luleå över substansen med anledning av den s.k. Förstörandelagen att substansen kan antas komma att av regeringen förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara. Folkhälsoinstitutet har även inrapporterat 5-IT som missbrukssubstans till EU:s narkotikacenter i Portugal.

Den aktuella substansen 5-IT kan antas vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och kan då komma att medföra fara för människors liv eller hälsa.

En vecka efter detta Folkhälsoinstitutets yttrande till åklagarkammaren i Luleå började de första uppgifterna om intoxikation med substansen bli kända.

Mot bakgrund av händelserna ovan har substansen prioriterats särskilt bland de ca 40 substanser som f.n. utreds aktivt och ett förslag till reglering som hälsofarliga vara enligt Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor kommer att lämnas torsdag 26 juli. Vid samma tillfälle kommer fyra andra substanser (4,5,6-APB och DMAA) att föreslås som hälsofarlig vara.

./.

Kontakt

Anders Persson 063-19 96 67

Presskontakt Henrik Engberg 063- 19 97 17

 

[1] Det kemiska namnet för 5-IT är 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamin eller 5-(2-aminopropyl)indol