Västra Götalandsregionen

Folkhälsokommitténs sammanträde 12 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:26 CEST

Vid folkhälsokommitténs sammanträde i Göteborg den 12 september beslutades bland annat:

  • Lilla Edets kommun beviljades 100 770 kr för komplettering av projektet "Arbetsplatsen - en drogfri zon". De planerade insatserna handlar främst om utbildning riktad till chefer/arbetsledare.
    - Det är positivt att prova en modell där en kommun tillsammans med företagen på orten på ett systematiskt sätt arbetar med alkohol- och drogfrågor i arbetslivet. När företagen dessutom finns lokaliserade på flera håll i landet finns goda förutsättningar för att sprida erfarenheterna, säger Karin Engdahl (s), ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset beviljades 929100 kr för fortsatt forskningsprogram för ökad insikt i vad som påverkar åderförkalkningsprocessen bland yngre elever och för att sätta den i relation till faktorer som t ex socioekonomi, etnicitet, aktivitetsgrad och sömnmönster.
    - Studier som undersöker dessa samband behövs för att skräddarsy hälsofrämjande och förebyggande program på individ-, skol- och samhällsnivå, för att förhindra eller senarelägga hjärtkärlsjukdom och psykisk ohälsa bland barn och unga, säger Karin Engdahl (s), ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.
  • I likhet med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 10 september så biföll även Folkhälsokommittén det handlingsprogram mot övervikt och fetma, som har tagits fram i samverkan mellan regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning och folkhälsokommitténs kansli, i syfte att vända utvecklingen av övervikt och fetma hos barn och vuxna.

Klicka på länken för en lista över folkhälsokommitténs beslut i korthet från sammanträdet den 12 september 2008 med information om beslutsärende, kontaktperson/kontaktuppgifter och beslut.


Kontaktperson: Karin Engdahl (s), ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, tfn 0709-102907,
Johan Jonsson, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen, tfn 0706-822100.