Folkia

Folkia kommenterar siffror från Kronofogden

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 14:43 CET

Kronofogden har gått ut med statistik när det gäller så kallade ”SMS-lån”, dvs små blancolån. Förra året inkom 46 000 ansökningar avseende betalningförelägganden relaterade till små blancolån, en ökning med 30 procent från 2008. Detta ska jämföras med en förväntad total ökning av antalet ansökningar om betalningsföreläggande med mer än 20 procent under 2009 jämfört med 2008 till totalt cirka 1,1 – 1,2 miljoner ärenden.

”Oavsett hur detta relaterar till ökningen totalt sett vad gäller betalningsförelägganden, så tar vi uppgiften på största allvar”, säger Per Spångberg, vd för Folkia. ”Vi jobbar på olika sätt för att undvika att våra kunder hamnar hos Kronofogden. Det har också lyckats väldigt bra - antalet lån ökade kraftigt under 2009, men relativt sett har vi under 2009 lyckats minska antalet ansökningar avseende betalningsföreläggande med cirka 25 procent”.

Folkia lever upp till stränga myndighetskrav

Folkia är ett norskt kredit- och finansmarknadsföretag som har licens från norska Finansdepartementet och står under tillsyn av norska Finanstilsynet och sedan 1 januari i år även svenska Finansinspektionen. Det innebär bland annat krav på eget kapital om minst fem miljoner Euro och att verksamheten övervakas av en så kallad kontrollkommitté som är helt oberoende i förhållande till ägare, styrelse och ledning. I Folkias styrelse och ledning finns dessutom personer med lång erfarenhet från finansiell verksamhet och kreditgivning. Inget annat företag i Norden som erbjuder små blancolån är reglerat eller styrt på samma sätt.

I Sverige har justitieminister Beatrice Ask lagt fram förslag om ny lag för konsumentkrediter. Folkia är bland de företag och organisationer som fått förslaget på remiss och välkomnar att den svenska regeringen vill införa strängare regler för alla företag som ger konsumentkrediter. ”Det gynnar kunderna och det gynnar de seriösa företagen på marknaden för konsumentkrediter”, säger Per Spångberg.

Folkia och Folkias kunder tar ansvar

”Vi tar ansvar för vår verksamhet och vill ha nöjda kunder, därför vill vi inte låna ut till någon som inte kan betala tillbaka”, säger Per Spångberg. Varje person som hamnar hos Kronofogden innebär ett problem, främst för personen i fråga, men naturligtvis även för oss och samhället i stort, därför gör vi allt vi kan för att så få som möjligt ska hamna i den situationen. Förutom traditionell kreditupplysning baserad på extern och offentlig information har vi investerat i avancerade egna system för att minimera risken att låna ut till personer som inte kan betala tillbaka.

Folkias kreditförluster i Sverige är i samma storlek som flera av de traditionella bankerna och lägre än många andra företag som sysslar med konsumentkrediter,  i slutändan knappt två procent

Ansvarsfull kreditgivning

”På Folkia är vi noga med det vi kallar Ansvarsfull kreditgivning. Förutom att göra ordentliga kreditkontroller innebär det att vi ända sedan vi startade agerar under devisen ”låna inte mer än du behöver”, att vi har åldersgräns 20 år, ställer krav på inkomst och ekonomisk ställning i övrigt och tar personlig telefonkontakt med alla kunder. Priserna anger vi alltid både i procent och kronor - och som inkluderar alla kostnader - för att det ska vara lätt för kunden att bedöma priset på våra produkter”.

En mycket liten del av Kronofogdens ärenden gäller ”SMS-lån”

Enligt Kronofogden har de fått 46 000 ansökningar om betalningsföreläggande för det som de kallar ”SMS-lån”. Eftersom det totala antalet ärenden hos Kronofogden för 2009 beräknas bli en bit över en miljon så är ”SMS-lån” en mycket liten del – runt fyra procent.

De små korta lånen till fast pris har marknadsförts i Sverige i knappt fyra år och det är naturligt med en ökning av antal ärenden hos Kronofogden så länge tjänsten är ny och efterfrågan växer. Samma sak hände till exempel när mobiltelefonerna blev allmänt spridda: antal obetalda mobilräkningar ökade snabbt för att sedan stabiliseras på en viss nivå. Fortfarande är det obetalda mobilräkningar som är en av de vanligaste anledningarna till ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Kunderna är vuxna människor med vanliga inkomster

Att Kronofogden noterat att de som fått betalningsföreläggande nu är äldre och att det är fler kvinnor, återspeglar Folkias kunder och samhället i stort. Medelåldern är cirka 35 år och det är lika många kvinnor som män. Något fler bor i storstäder jämfört med i små städer och på landsbygden.

Ungefär en fjärdedel av de svenska hushållen uppger att de har problem att få lönen att räcka varje månad. Därför är det många helt vanliga människor med helt vanliga inkomster som behöver låna ett mindre belopp ibland, när utgifterna är större än inkomsterna en viss månad.

För frågor:

Charlotta Malm, kommunikationschef, 070 775 31 33

Per Spångberg, vd, 070 792 81 50

INFORMATION OM FOLKIA AS

Folkia är ett norskt kreditmarknadsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. Företaget grundades 2006 och har växt snabbt. Omsättningen 2009 var cirka 115 miljoner norska kronor. Folkias huvudkontor är beläget i Oslo medan de flesta medarbetarna finns på kontoret vid Medborgarplatsen i Stockholm. Folkia är bemannat med kvalificerade personer med omfattande erfarenhet från finansiell och konsumentnära verksamhet. Organisationen rymmer till exempel enheter för juridik, kredit, IT och finans. All kundtjänst bedrivs i egen regi av välutbildade medarbetare. Kundnöjdheten mäts kontinuerligt och ligger på en mycket hög nivå. Folkias ambition är att arbeta på samma villkor som bankerna och planerna är att introducera fler nya produkter och tjänster med fokus på att underlätta kundernas vardagsliv.