Naturskyddsföreningen

Folkligt stöd för kraftfull miljöpolitik

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 15:33 CEST

Naturskyddsföreningen deltar i den informella miljöministermötet i Åre för att presentera den europeiska miljörörelsens krav på EU:s miljöpolitik.
- Vi vill visa för Europas miljöministrar att et finns ett starkt folkligt stöd för ett kraftfullt klimatavtal i Köpenhamn. Dessutom presenterar vi den europeiska folkrörelsen krav på hur vi skapar en ekoeffektiv energi, med satsningar på skatteväxlingar från skatt på arbete till energi- och resursanvändning, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande som även är ordförande för EEB (European Environmental Bureau).


På en arbetssession idag berättar Naturskyddsföreningen och EEB för EU:s miljöministrar att miljörörelsen ställer sig bakom många av förslagen hur EU kan ta sig ur den ekonomiska krisen genom gröna och klimatsmarta investeringar och satsningar på att upprätta en ekoeffektiv ekonomi i Europa. Den viktigaste uppgiften för det informella miljörådet i Åre borde därför vara att besluta om tydliga mål och tidsplaner för att initiera systemskiftet.

- Sverige måste få hela EU att höja ambitionerna för sitt klimat- och miljöarbete. För att åstadkomma en trovärdig förändring mot ett hållbart samhälle krävs kraftfulla åtgärder på politikens samtliga områden omgående, säger Mikael Karlsson.

Under miljöministermötet kommer även den europeiska hållbarhetskampanjen Spring Alliance, som Naturskyddsföreningen ingår i, att presenteras. Kampanjens manifest med handfasta förslag på hur EU:s länder ska bli ett hållbart samhälle har undertecknats av EEB tillsammans med de europeiska facken (ETUC), Europas sociala rörelse (Social Platform), Concord (utvecklingsorganisationer) samt ett hundratal nationella organisationer, forskare och företagsnätverk. Av manifestet framgår bland annat att det finns ett starkt folkligt stöf för satsningar på gröna skatteväxlingar, på att utsläpps rätterna i EU:s utsläppshandel ska auktioneras ut samt att EU:s gemensamma jordbruks- och fiskepolitik bör reformeras grundligt.

Mer information:
www.springalliance.eu/images/manfinal.pdf
www.eeb.org
www.naturskyddsforeningen.se

Mikael Karlsson , ordförande, Naturskyddsföreningen
Mob 070 316 27 22, mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Emma Lindberg, klimathandläggare, Naturskyddsföreningen
Mob 070 563 54 11, emma.lindberg@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, vik presschef, Naturskyddsföreningen
Mob 070 794 04 07, eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.seNaturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00