Vänsterpartiet Malmö

Folklivet behöver mer plats

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:31 CEST

På och omkring Möllevångstorget flödar folklivet och handeln, men här är trångt. Vänsterpartiet anser att detta kan lösas genom att gatorna närmast torget stängs av för bilar. Det skulle ge både bättre förutsättningar för fler uteserveringar, utökad handel och tryggare gatumiljö för gående och cyklister. Dessutom skulle grönskan i närheten och på torget kunna öka om den platsen frigörs som idag upptas av bilar.

 

Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige har, på Vänsterpartiets förslag, beslutat att ta initiativ till en utredning för att göra hela Möllan bilfri. Det är mycket positivt, men Vänsterpartiet i Malmö tycker att det redan nu går att börja med gatorna kring torget. Då skulle de delar av Ängelholmsgatan, Simrishamnsgatan, Claesgatan och Ystadsgatan som ligger närmast Möllevångstorget kunna vara fria från bilar redan till våren.

 

-         I en stad är det viktigast att människor får ta plats, inte bilar.  I debatten om bilar pratas det mest om utsläpp och buller, men hur mycket plats bilarna tar glöms ofta bort, säger Anders Skans Vänsterpartiets miljöpolitiskt ansvarig i kommunfullmäktige. Möllan har blivit en fantastisk mötesplats, men ytorna räcker inte till. Vi tycker det är viktigare att de gående och cyklande människorna kan röra sig friare och tryggare i gatorna än att bilarna ska få ta plats, säger Anders Skans (V).

 

-         Möllan har närheten till bussarna vid Södervärn och när den nya citytunnelstationen Triangeln öppnar i december blir det ännu lättare att förflytta sig utan bil till och från vår stadsdel. Den plats bilarna idag tar i anspråk kan användas mycket klokare och mer inspirerande av morgondagens Möllevångsbor, säger Magnus Welroos (V) ledamot i stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Anders Skans                                      Magnus Welroos

0738 346 302                                       0768 890 832