Borlänge kommun

Folkmängden ökar!

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 15:58 CEST

Aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att folkmängden i Borlänge ökat med 34 invånare under första halvåret.

En klar förbättring mot förra året då siffran låg på +12 för samma tidsperiod. En jämförelse visar också att:

- Antalet födda har ökat med ett 30-tal.

- Antalet döda har minskat med 50. (Under första kvartalet förra året avled onormalt många.)

- Födelsenettot blev därmed +35, d v s 35 fler födda än avlidna under perioden. Förra året var det tvärtom, d v s 43 fler avlidna än födda.

- Flyttningsnettot blev +8, d v s åtta fler flyttade till Borlänge än härifrån. Förra året var den siffran högre: +65.

- Antalet inflyttade till Borlänge var i år 944 personer och förra året 965 personer.

- Antalet utflyttade från Borlänge var 46 fler i år än förra året.

Ökningen skedde under årets första kvartal då folkmängden ökade med 115 invånare. Under andra kvartalet minskade invånarantalet med 81 personer.

- Minskningen kan delvis förklaras av att ungdomar som avslutat sina studier flyttat hem igen eller till arbete på annan ort. I samband med skolstarten nu i höst kommer förhoppningsvis folkmängden att åter öka, säger man på näringslivsenheten.

Borlänges folkmängd var den 30 juni 47 083.

Folkmängden i hela länet ökade under första halvåret med 260 invånare.