Motala kommun

Folkökning i Motala under 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 17:23 CET

Folkmängden ökade med 47 personer under 2006 till 41 959 personer den 31 december 2006. Det visar statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, som publicerades idag. Under 2005 minskade befolkningen i Motala med 150 personer.
Större flyttning
1601 personer flyttade till Motala kommun under förra året. Det är en ökning med 226 personer eller drygt 14% jämfört med 2005.

Av inflyttarna var 1370 inrikes inflyttade och 231 personer från utlandet. Invandringen ökade med 81 personer medan inrikes inflyttning ökade med 145 personer jämfört med år 2005.

Även utflyttningen ökade något jämfört med föregående år, från 1463 år 2005 till 1521 år 2006. Antalet inrikes utflyttade ökade med 58 personer, antalet utvandrade var lika många som året innan, 82 personer.

Fler barn
Under 2006 föddes 427 barn vilket är 19 barn fler än året innan. Under året avled 459 motalabor, åtta färre än under föregående år. Skillnaden mellan antalet födda och döda ger ett födelsenetto på -32. Det är trots allt en minskning i jämförelse med år 2005 med 27 personer.

Positivt i länet
Befolkningsutvecklingen i Östergötlands län var positiv, folkmängden ökade med 1663 personer. Mest ökade Linköping och Norrköping. Folkmängden i Östergörland är 417 966 personer.