Tyresö kommun

Folkomröstning om äldreomsorgsavgifter i Tyresö

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 13:41 CET

På Tyresös kommunfullmäktiges möte den 8 mars röstade 22 för en folkomröstning kring avgifterna inom äldreomsorgen, 5 emot medan 24 avstod att rösta. Det innebär att det blir en folkomröstning till hösten.

Den 28 oktober 2011 mottog kommunfullmäktiges ordförande, Jan Larsson (FP), en begäran om folkomröstning om avgifterna inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det var oppositionspartierna och pensionärsföreningarna PRO och SPF som samlat in 4414 namnunderskrifter.

Bakgrunden var att avgiftssystemet inom äldreomsorgen ändrades den 1 maj 2011 efter ett beslut i kommunfullmäktige den 14 april 2011. Det var då den första ändringen av taxorna sedan 2004.

– Vi känner oss trygga med beslutet om det nya avgiftssystemet, säger socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M):

– Tyresö är en av de tio kommuner i landet där antalet äldre ökar mest. Samtidigt är våra pensionärers medelinkomst den sjätte högsta i hela landet. Det är rimligt att avgifterna inom äldreomsorgen i Tyresö ligger i nivå med övriga landet, men eftersom avgifterna inte justerats sedan 2004 blev det nu en markant höjning för en del. Några fick dock sänkt avgift i och med att systemet gjordes om.

Nu har kommunfullmäktige avgjort frågan om huruvida namnunderskrifterna ska leda till en folkomröstning. Det var socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna som röstade för (22 röster). Folkpartiet rötade emot (5 röster). Moderaterna avstod att rösta (24 ledamöter). För att stoppa förslaget hade två tredjedelar av fullmäktige (34 ledamöter) behövt rösta emot.

– Svårigheten blir nu att formulera den fråga och de svarsalternativ som medborgarna ska ta ställning till. Avgiftsbeslutet har redan omprövats två gånger, dessutom beslutas avgifterna årligen i samband med budgeten, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Överklagandetiden för kommunfullmäktiges beslut går ut om tre veckor. Därefter ska valmyndigheten konsulteras angående tidpunkt för valet som kan ske tidigast tre månader efter beslut. Det innebär att valet kan ske först efter sommarsemesterperioden.Tyresö kommuns valnämnd har att föreslå valets utformning, datum för val, tillvägagångssätt, vallokaler, valförrättare etcetera.

Om folkomröstningar

Sedan januari 2011 gäller nya regler kring folkomröstningar. Tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting ska stå bakom förslaget om folkomröstning.

Tidsramen för att samla in de nödvändiga namnunderskrifterna är högst sex månader och initiativet ska handla om sådant som fullmäktige kan besluta om.

Samtidigt blev det svårare för fullmäktige att avvisa ett folkinitiativ: för detta krävs att två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning.

Kommunala folkomröstningar är endast rådgivande.

För mer information

Information om avgiftssystemet i Tyresö

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M), tel 070 488 9131, e-post fredrik.sawestahl@tyreso.se

Andreas Jonsson, socialnämndens ordförande (M), tel 070 488 9243, e-post andreas.jonsson@tyreso.se

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/