Borås Stad

Folkomröstning om Kongresshuset – så hanterar kommunen ärendet

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 10:15 CET

Borås Stad har i dag tagit emot namnlistor med krav på en folkomröstning om att beslutet om nytt Kongresshus ska rivas upp.

I ett första steg kommer nu Stadskansliet att kontrollera att de inlämnade namnen är tillräckligt många, alltså minst 10 procent av de röstberättigade invånarna, som krävs enligt lagen.

Om antalet namn når över gränsen kommer Kommunfullmäktige i december att ta ställning till om en folkomröstning ska hållas.

­– Det här är unikt, det är första gången vi har att ta ställning till ett folkinitiativ, och vi är angelägna att hantera det så snabbt som möjligt, säger Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S).

– Vår ambition är att hinna ta upp ärendet vid sammanträdet den 21 december.

Kravet för att en folkomröstning ska hållas är att minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige inte röstar mot förslaget.

Först därefter, och om det då blir ett ”ja”, kommer Kommunfullmäktige i ett nytt beslut att bestämma bland annat dag för folkomröstning och vad det ska stå på röstsedeln.

Eftersom en folkomröstning är rådgivande är det fullmäktige som slutgiltigt avgör frågan.

Mer information lämnas av Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög, tfn 070-512 81 21, och kommunsekreterare
Göran Björklund, tfn 0768-88 83 00.