Vänsterpartiet

Folkomröstningen är en seger för demokratin

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 12:16 CEST

Uttalande från vänsterpartiets verkställande utskott: Folkomröstningen är en seger för demokratin

Folkomröstningen är en seger för demokratin. Resultatet är glasklart och har full legitimitet. Valdeltagandet var högt och antalet blankröster mycket få. Den klara nej-segern är i hög grad ett uttryck för den djupa misstron mot centraliseringen av makt och bristen på demokrati i EMU-projektet. Resultatet är också en kraftfull signal till regeringen inför förhandlingen om det nya fördraget: Det finns inget mandat för att
gå med på en kraftig överföring av makt från riksdagen till den överstatliga nivån. Här måste regeringen vara beredd att lägga in sitt veto.

Nu är det rimligt att Sverige får ett juridiskt bindande undantag från EMU:s tredje steg och vi uppmanar regeringen att ta initiativ till förhandlingar om ett sådant undantag. Det måste framgå att Sverige kan fortsätta att ha en rörlig växelkurs och självständig räntepolitik och att undantaget gäller tills vidare. Det torde också ligga i EU:s och
medlemsländernas intresse att reglera folkomröstningsresultatet så att juridiska oklarheter efter folkomröstningsresultatet undanröjs.

Vänsterpartiets verkställande utskott, 15 september 2003

För kommentarer, kontakta:
Pernilla Zethraeus, partisekreterare, 0703-25 49 74
Wiwi-Anne Johansson, informationschef, 0705-76 45 76