Folkpartiet

Folkpartiet: Äntligen kan buggningen komma på plats

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 15:00 CET

- Utredningsförslaget om underrättelseskyldighet och en förstärkt insyn vid tvångsmedelsanvändning följer helt riktlinjerna i vårens proposition om buggning. Folkpartiet som varit med och utarbetat lagförslaget hade dessa två förbättrade rättsäkerhetsgarantier som krav för att kunna acceptera nya tvångsmedel. Förhoppningen är att fler nu kan ansluta sig till en politik som ökar möjligheterna att bekämpa grov brottslighet, samtidigt som den personliga integriteten respekteras.

Det säger Cecilia Wigström (fp), ledamot i justitieutskottet i samband med att utredningen ”Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel m m” presenterade sitt slutbetänkande på fredagen.

- Nu finns alla möjligheter för den borgerliga regeringen att lyckas med det som dragits i långbänk under decennier – att få igenom ett lagförslag om buggning. Det är mycket bra – då ökar polisens möjligheter att bekämpa grov brottslighet vilket givetvis kommer alla medborgare till del. Det finns också goda möjligheter att se till att öka styrkan i denna lagstiftning genom att få socialdemokraterna att också ställa sig bakom detaljerna i den slutliga propositionen. Frågor om trygghet och säkerhet är områden där spelreglerna ska vara långsiktigt hållbara.

Det säger Johan Pehrson (fp), gruppledare för folkpartiet.

________________________________________________

Anna Prucha, Presskontakt, 0708-54 90 66
______________________________________________________

Johan Pehrsons hemsida med pressbilder:
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalPage____505.aspx

Cecilia Wigströms hemsida med pressbilder:
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalPage____13126.aspx