Folkpartiet

Folkpartiet föreslår en bättre lärarutbildning: Höj läraryrkets status

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 10:04 CEST

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna 2006-04-11

Jan Björklund (fp)
skoltalesman

Anders Andrén
Pressekreterare
0708-54 90 88


* Högstadie- och gymnasielärare ska ha internationellt gångbar
mastersexamen
* Var tionde lärare på gymnasiet år 2020 ska vara lektor, dvs doktorerat
* Återinföra riktiga lågstadielärare som är proffs på läs- och
skrivinlärning

- Intresset för att utbilda sig till lärare är rekordlågt, samtidigt har
fler obehöriga lärare än någonsin fått fast anställning. Nu måste det till
krafttag för att öka lärarutbildningens attraktionskraft samtidigt som
läraryrkets status måste höjas.

Det säger folkpartiets skoltalesman Jan Björklund i en kommentar till
folkpartiets förslag att förbättra lärarutbildningen. En femårig
mastersexamen för gymnasie- och högstadielärare utbildning är en viktig
del i förslaget.

- För att få fler att söka sig till läraryrket måste utbildningen vara
attraktiv och locka till sig de bästa möjliga eleverna. Möjligheten att
läsa en master kommer att öka statusen och kvaliteten på lärarutbildningen
och nya lektorstjänster gör det lättare att stanna och utvecklas inom
läraryrket, avslutar Jan Björklund (fp).

Fakta:
10 folkpartiförslag för höjd status i läraryrket:
1) Skärpt skollag där kommunerna endast ska få fast anställa behöriga
lärare. Om en obehörig måste anställas, på grund av att behöriga saknas,
skall detta endast kunna ske under kortare tid.
2) Lärarauktorisation ska införas.
3) Lärarna ska få ökade disciplinära befogenheter.
4) Endast behöriga lärare ska få sätta betyg.
5) Lagen om elevstyrda gymnasier ska avskaffas.
6) Samma behörighetsregler ska gälla kommunala skolor och friskolor
7) För vissa mycket speciella kategorier av yrkeslärare ska behörighet
kunna uppnås genom validering.
8) Mer kunskapsorienterad skolpolitik. Tydliga kunskapsmål, tydliga
kunskapsutvärderingar.
9) Var tionde lärare på gymnasiet skall vara lektor år 2020.
10) Ny lärarutbildning

I en artikel i Svenska Dagbladet i dag påstås att folkpartiets förslag
skulle strida mot alliansens skolprogram. Detta är emellertid ett
felaktigt påstående.

Alliansens skolprogram punkt 104:
?Svensk lärarutbildning måste under de närmaste åren reformeras och
kvalitetssäkras, både med hänsyn till de kvalitetsbrister som bl a
Högskoleverket pekat på och i syfte att anpassa utbildningssystemet till
den europeiska Bolognaprocessen. En utredning tillsätts i syfte att uppnå
bredast möjliga förankring kring dessa förändringar. Fram till dess
kvarstår strukturen i dagen lärarutbildning.?

Det framgår klart av denna punkt att dagens struktur kvarstår fram till en
ny stor lärarutbildningsreform. Hur denna reform ska se ut är dock en
öppen fråga. Det är den diskussionen som nu bör starta.