Folkpartiet

Folkpartiet kräver att kvinnor får lika stora resurser inom medicinsk forskning som män

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 15:30 CEST

Birgitta Evengård, överläkare på Huddinge sjukhus, skriver i dag på DN debatt att kvinnliga forskare diskrimineras inom den medicinska forskningen vilket leder till att deras akademiska karriärer försvåras och att viktig forskning kring kvinnosjukdomar hindras.

- Den bristande jämställdheten inom forskningsvärlden är mycket allvarlig. Det är enormt viktigt att kvinnliga forskare får lika stor del av resurserna som sina manliga kollegor och situationen måste åtgärdas snarast, menar Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition för folkpartiet.

- Vi kräver att det i alla ALF-avtal (avtal som reglerar hur statliga forskningsmedel ska användas regionalt), som skrivs mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, ska skrivas in att det ska skapas lika förutsättningar för män och kvinnor inom den medicinska forskningen, säger Rydberg

- Vi vill också att landstinget, i egenskap av ägare, ska kräva redovisning av hur medlen inom forskningen används. Sjukhusen bör redovisa hur medlen använts inte bara i rent ekonomiska termer men framför allt hur man fördelat resurserna ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är inte minst viktigt då det handlar om betydande belopp, landstingets totala forskningsram är 800 miljoner kronor, fortsätter Rydberg.

- Idag finns det en omfattande redovisning av hur jämställdheten ser ut och hur jämställdhetsarbetet fungerar inom de flesta av landstingets olika verksamheter men det står helt klart att vi måste följa upp forskningen och hur forskningsmedlen används betydligt bättre, avslutar Rydberg.

Birgitta Rydberg, Landstingsråd (fp) 070-737 41 98

Hedvig Andersson, Landstingsrådssekreterare (fp) 070-737 41 22