Folkpartiet

Folkpartiet liberalernas ekonomisk-politiska motion hösten 2004: Jobb istället för bidrag

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 11:43 CEST

Liberal politik inom Alliansen för 300 000 nya jobb

- Fokus i folkpartiets motion är tillväxten av nya jobb. Vårt mål är 300 000 nya jobb på fyra år. Vi visar i ett 30-punktsprogram hur målet kan nås. Arbetets värde måste återupprättas i en tid då makthavarna mest tycks upptagna med nya ledighetsreformer, som friåret, och att administrera ständigt fler förtidspensioneringar.

Det sade fp-ledaren Lars Leijonborg när han på tisdagen tillsammans med fp:s ekonomisk-politiske talesman Karin Pilsäter presenterade folkpartiet liberalernas ekonomiska motion för 2005.

- De svenska statsfinanserna försämras nu snabbt. Regeringen har i praktiken givit upp sitt överskottsmål. På något längre sikt är det förödande också för jobbtillväxten. Vi bygger nu - i en god konjunktur - upp sådana underskott och lånebehov att vi kommer att få stora svårigheter att klara jobben i nästa nedgång. Det är en mycket kortsiktig politik, sade Karin Pilsäter.

Några inslag i 30-punktsprogrammet är:

- ett förvärvsavdrag för låg- och medelinkomsttagare, inte minst för att stimulera steget från bidragsmottagande till egen försörjning,

- en ny anställningsform för unga med sämre anställningsskydd och lägre arbetsgivaravgift - ”instegsjobb”,

- sänkning av arbetsgivaravgiften, så utformad att tröskeln att anställa ytterligare en person i ett litet företag blir mycket låg,

- avskaffande av värnskatten,

- en lång rad systemförändringar för att komma åt fusk och felutnyttjande i sjukförsäkringen och a-kassan: intyg från två läkare vid längre sjukfall, bättre IT-stöd för läkare, fler kontrollanter inom sjukkassorna, vård- och rehabiliteringsgaranti, ekonomisk samverkan mellan vård och försäkringskassa samt flera åtgärder för att tydligare hävda arbetslinjen inom arbetslöshetsförsäkringen.

- ett nytt mål för antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionärer, som innebär att antalet - istället för att öka som nu - ska minska med 10 000 om året.

- nya grepp för att stimulera sjukskrivna och förtidspensionerade att pröva nya arbeten, bland annat rätt att vara tjänstledig från sitt gamla arbete för att pröva ett nytt.

- Vi slår vakt om tryggheten. Vi tror att samhället blir mera förändringbenäget om människor känner en grundläggande trygghet. Det är för de sköraste människornas skull vi engagerar oss så hårt för att återupprätta arbetes värde och komma åt fusk och felutnyttjande i bidragssystemen. De är de som drabbas när vården måste skära ner och arbetsgivarna tvingas ta över en del av finansieringen av sjukfrånvaron, sade Lars Leijonborg.

- Det viktigaste i kampen mot utanförskapet på arbetsmarknaden är systemförändringar som gör att människor får vård i tid eller stöd att komma tillbaka till arbete. Folkpartiet föreslår inte några sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringarna, med ett mindre undantag för den andra a-kasseperioden. Vi har ett försäkringsmässigt synsätt och allt tyder på att de flesta behöver ungefär dagens ersättningsnivåer när man faktiskt är sjuk. Den som inte är det ska istället ha noll procent i sjukpenning, sade Karin Pilsäter.

Motionen och budgetpresentationen finns att ladda ner från vår hemsida www.folkpartiet.se.

Niki Westerberg
Presschef
070-937 15 25

Joakim Bergström
Pressekreterare, partiledarstaben
070-772 74 47