Folkpartiet

Folkpartiet om beslutet att stänga Hermodsdalsskolan i Malmö: Flytta de elever som bråkar – inte de skötsamma

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 11:57 CEST

- Fp begär extra riksdagsdebatt med anledning av stängningen av en högstadieskola i Malmö
- Ge skolor rätt att splittra destruktiva gäng

- Beslutet i Malmö är beklagligt, men tyvärr begripligt. Efter att socialdemokraterna successivt avskaffat de sanktionsmöjligheter som tidigare fanns för att upprätthålla arbetsro återstår endast panikåtgärder som att stänga hela skolor.

- I socialdemokraternas Sverige är det förbjudet att flytta elever för att splittra ett gäng som hotar och förstör. Men att flytta och splittra en hel skola är däremot tydligen acceptabelt – en minst sagt egendomlig prioritering.

Det säger folkpartiets partiledare Lars Leijonborg och Jan Björklund, skoltalesman, i en gemensam kommentar till beslutet att stänga Hermodsdalsskolan i Malmö.

Folkpartiets tio förslag för mer ordning och reda i skolan:

1. Ge skolor rätt att splittra destruktiva gäng
2. Inför ordningsomdömen i alla terminsbetyg
3. Ge lärarna tydliga befogenheter och inför en sanktionsstege
4. Obligatoriska föräldrasamtal, skriftliga varningar, kvarsittning och tillfällig avstängning
5. Rätt att beslagta störande föremål
6. Skriv in ogiltig frånvaro i betyget
7. Rätt att flytta mobbare
8. Polisanmäl alla allvarliga brott
9. Bötfäll kommuner som struntar i mobbning
10. Öka möjligheterna att stänga obehöriga ute från skolans område


Begäran om aktuell debatt bifogas nedan. För mer information kontakta:

Joakim Bergström
Pressekreterare för Lars Leijonborg
070-772 74 47

Anders Andrén
Pressekreterare för Jan Björklund
0708-54 90 88


Till talmannen

Begäran om aktuell debatt

Högstadiet på Hermodsdalsskolan i Malmö ska stängas. Alla elever flyttas till andra skolor. Skälet är allvarliga och växande problem med våld och skadegörelse.

Det är inget konstigt att en skola stängs. Det kan exempelvis bero på vikande elevunderlag. Det sker ofta och är sällan en fråga av rikspolitiskt intresse.

Men det som gör beslutet om Hermodsdalsskolan unikt och av rikspolitiskt intresse är motiveringen. Den är att det inte gått att komma till rätta med de ordningsproblem som kommit att prägla skolan. Men ingen hävdar att det är alla eller ens majoriteten av de 200 eleverna som står för dessa ordningsproblem. Det är en mindre del av eleverna som begår våldshandlingarna och utför förstörelsen. Men nu ska alla tvingas byta skola. Mycket i det material som finns att tillgå om detta beslut, bland annat Skolverkets senaste inspektionsrapport, tyder på att skälet till att beslutet fattas inte i första hand finns i brister i den lokala skolledningen utan snarare i den nationella skolpolitiken. Lärarna och skolledningen har inte ansett sig ha de befogenheter som krävs för att bara de elever som är ansvariga ska flyttas. Därför flyttas alla.

I en riksdagsdebatt om folkpartiets förslag om att mobbare i svåra fall ska kunna tvingas byta skola, sade dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson "Jag ryser, jag ryser". Socialdemokraterna har känt en stark ovilja mot att utöka skolledningarnas befogenheter att gripa in för att skydda mobbingoffer och upprätthålla en lugn och trygg arbetsmiljö i skolan. Den nya skollag, som aviserats för riksdagen och som hade kunnat innehålla sådana befogenheter, kommer inte att läggas fram. Konsekvensen av den socialdemokratiska regeringens attityd och skolminister Ibrahim Baylans misslyckande med skollagen ser vi nu i Hermodsdalsskolan. Ryser den nuvarande skolministern inför konsekvenserna av hans och hans föregångares misstag?

Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp anser att det som nu ställts på sin spets i Malmö - att skolledningar saknar tillräckliga befogenheter att upprätthålla lugn och arbetsro i skolan så att helt oskyldiga elever drabbas - är en fråga av stort rikspolitiskt intresse. Vi hemställer därför att riksdagen anordnar en aktuell debatt om möjligheterna att åstadkomma en så trygg arbetsmiljö i skolan att mobbingoffer och andra oskyldiga elever inte tvingas byta skola.

Lars Leijonborg
Partiledare (fp)