Folkpartiet

Folkpartiet om beslutet att stänga Hermodsdalsskolan i Malmö: Flytta de elever som bråkar - inte de skötsamma

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:10 CEST

- Fp begär extra riksdagsdebatt med anledning av stängningen av en högstadieskola i Malmö
- Ge skolor rätt att splittra destruktiva gäng

- Beslutet i Malmö är beklagligt, men tyvärr begripligt. Efter att
socialdemokraterna successivt avskaffat de sanktionsmöjligheter som
tidigare fanns för att upprätthålla arbetsro återstår endast panikåtgärder
som att stänga hela skolor.

- I socialdemokraternas Sverige är det förbjudet att flytta elever för att
splittra ett gäng som hotar och förstör. Men att flytta och splittra en
hel skola är däremot tydligen acceptabelt ? en minst sagt egendomlig
prioritering.

Det säger folkpartiets partiledare Lars Leijonborg och Jan Björklund,
skoltalesman, i en gemensam kommentar till beslutet att stänga
Hermodsdalsskolan i Malmö.

Folkpartiets tio förslag för mer ordning och reda i skolan:

1. Ge skolor rätt att splittra destruktiva gäng
2. Inför ordningsomdömen i alla terminsbetyg
3. Ge lärarna tydliga befogenheter och inför en sanktionsstege
4. Obligatoriska föräldrasamtal, skriftliga varningar, kvarsittning och
tillfällig avstängning
5. Rätt att beslagta störande föremål
6. Skriv in ogiltig frånvaro i betyget
7. Rätt att flytta mobbare
8. Polisanmäl alla allvarliga brott
9. Bötfäll kommuner som struntar i mobbning
10. Öka möjligheterna att stänga obehöriga ute från skolans område


Begäran om aktuell debatt bifogas nedan. För mer information kontakta:

Joakim Bergström
Pressekreterare för Lars Leijonborg
070-772 74 47

Anders Andrén
Pressekreterare för Jan Björklund
0708-54 90 88


Till talmannen

Begäran om aktuell debatt

Högstadiet på Hermodsdalsskolan i Malmö ska stängas. Alla elever flyttas
till andra skolor. Skälet är allvarliga och växande problem med våld och
skadegörelse.

Det är inget konstigt att en skola stängs. Det kan exempelvis bero på
vikande elevunderlag. Det sker ofta och är sällan en fråga av
rikspolitiskt intresse.

Men det som gör beslutet om Hermodsdalsskolan unikt och av rikspolitiskt
intresse är motiveringen. Den är att det inte gått att komma till rätta
med de ordningsproblem som kommit att prägla skolan. Men ingen hävdar att
det är alla eller ens majoriteten av de 200 eleverna som står för dessa
ordningsproblem. Det är en mindre del av eleverna som begår
våldshandlingarna och utför förstörelsen. Men nu ska alla tvingas byta
skola. Mycket i det material som finns att tillgå om detta beslut, bland
annat Skolverkets senaste inspektionsrapport, tyder på att skälet till att
beslutet fattas inte i första hand finns i brister i den lokala
skolledningen utan snarare i den nationella skolpolitiken. Lärarna och
skolledningen har inte ansett sig ha de befogenheter som krävs för att
bara de elever som är ansvariga ska flyttas. Därför flyttas alla.

I en riksdagsdebatt om folkpartiets förslag om att mobbare i svåra fall
ska kunna tvingas byta skola, sade dåvarande skolministern Ingegerd
Wärnersson "Jag ryser, jag ryser". Socialdemokraterna har känt en stark
ovilja mot att utöka skolledningarnas befogenheter att gripa in för att
skydda mobbingoffer och upprätthålla en lugn och trygg arbetsmiljö i
skolan. Den nya skollag, som aviserats för riksdagen och som hade kunnat
innehålla sådana befogenheter, kommer inte att läggas fram. Konsekvensen
av den socialdemokratiska regeringens attityd och skolminister Ibrahim
Baylans misslyckande med skollagen ser vi nu i Hermodsdalsskolan. Ryser
den nuvarande skolministern inför konsekvenserna av hans och hans
föregångares misstag?

Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp anser att det som nu ställts på sin
spets i Malmö - att skolledningar saknar tillräckliga befogenheter att
upprätthålla lugn och arbetsro i skolan så att helt oskyldiga elever
drabbas - är en fråga av stort rikspolitiskt intresse. Vi hemställer
därför att riksdagen anordnar en aktuell debatt om möjligheterna att
åstadkomma en så trygg arbetsmiljö i skolan att mobbingoffer och andra
oskyldiga elever inte tvingas byta skola.