Miljöpartiet Stockholms stad

Folkpartiet skuldbelägger elever som skolkar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 12:46 CET

Skolinspektionen har granskat skolor i 28 svenska kommuner och riktar allvarlig kritik mot Stockholm stad. Kritiken lyfter bland annat upp att det saknas fungerande rutiner som säkerställer att skolpliktiga elever är placerade och får utbildning samt att det saknas kunskap om den totala frånvarosituationen.

- Skolinspektionens rapport visar att Folkpartiets skuldbeläggande av elever som skolkar inte håller. Stockholms skolor brister i förebyggande rutiner, arbetsmiljö och kunskap om frånvarosituationen. Därför har Stockholms skolor stora problem med skolk, säger Per Olsson (MP), ledamot i Stockholms stads utbildningsnämnd.

- Det räcker inte att agera när en elev är frånvarande. Som skolborgarråd är det Edholms (FP) ansvar att det finns både förebyggande strategier och fungerande uppföljningsrutiner. I grunden handlar det om att skolan måste vara meningsfull för alla elever. Vi måste ta reda på varför en elev skolkar och utifrån den förståelsen skapa positiva åtgärder – inte straff, säger Per Olsson (MP).

Läs rapporten här: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Studieavbrott-i-gymnasieskolan/