Folkpartiet

Folkpartiet storsatsar på flyktingar!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:27 CEST

Rojas (fp):
Folkpartiet storsatsar på flyktingar!
Stimulansersättning till kommunerna ökas med 695 miljoner

- Folkpartiet vill öka ersättningen för flyktingmottagande i form av stimulanspengar till kommunerna med 695 miljoner under två år. Regeringen vill för 2006 ge 20 000 kr extra per mottagen flykting. Vi anser att detta är otillräckligt med tanke på de stora integrationsproblem som det socialdemokratiska maktinnehavet har gett upphov till. Därför vill vi förlänga stimulansbidraget till tre år. Pengarna ska oavkortat gå till att ordna en jobb- och utvecklingsgaranti för vuxna och till en satsning på svenska språket för barn. Detta är absolut nödvändigt för att undvika att fler människor slussas direkt in i bidragsberoende och utanförskap.

Det säger Mauricio Rojas, flykting- och integrationspolitisk talesman (fp) i en kommentar till folkpartiets stora satsning på flyktingar i årets vårproposition.

- Mot bakgrund av den tillfälliga asyllagen ökar trycket på kommunerna att ta emot de människor som nu beviljats uppehållstillstånd. Regeringen har anslagit en schablonersättning till kommunerna samt extra stimulanspengar. Folkpartiet vill ge betydligt mer pengar till kommunerna än regeringen, men det ska finnas en tydlig koppling mellan de avsatta pengarna och en fungerande integrationspolitik. Därför riktar vi stimulanspengarna till rejäla satsningar på arbete och språk, fortsätter Rojas (fp).

- Kommunerna ska få stimulansersättning år två och tre beroende på de resultat de redovisar i termer av flyktingarnas faktiska medverkan i jobb- och utvecklingsgarantin samt språksatsningar på flyktingbarn. Genom att på detta sätt villkora ersättningen skapas incitament för såväl kommunen som de nya invånarna att storsatsa på integration avslutar Rojas (fp).
_____________________________________________________________________

Mauricio Rojas, Flykting- och integrationspolitisk talesman (fp), 0702-42 01 33, mauricio.rojas@riksdagen.se

Catharina Bildt, presskontakt, 0708 - 54 90 77, catharina.bildt@riksdagen.se

Bild på Mauricio Rojas fri för publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0591055036519

Folkpartiets beräknade satsningar bifogas
Catharina Bildt
Teamledare / Presskontakt
Flykting- och integrationspolitik


Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 46 15
Mobil: 0708-54 90 77
E-post: catharina.bildt@riksdagen.se