Folkpartiet

Folkpartiets förslag till utskottsplaceringar

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 13:51 CEST

Arbetsmarknadsutskottet: Hans Backman (ordinarie), Ismail Kamil (ersättare), Tina Acketoft (ersättare), Anita Brodén (ersättare).

Civilutskottet: Jan Ertsborn (vice ordförande), Lars Tysklind (ersättare), Anna Steele Karlström (ersättare).

Finansutskottet: Carl B Hamilton (ordinarie), Gunnar Andrén (ersättare), Johan Pehrson (ersättare)

Försvarsutskottet: Allan Widman (ordinarie), Nina Larsson (ersättare), Christer Winbäck (ersättare)

Justitieutskottet: Johan Pehrson (ordinarie), Roger Haddad (ersättare), Maria Lundquist Brömster (ersättare), Jan Ertsborn (ersättare)

Konstitutionsutskottet: Karin Granbom Ellison (ordinarie), Liselott Hagberg (ersättare), Allan Widman (ersättare), Johan Pehrson (ersättare)

Kulturutskottet: Christer Nylander (vice ordförande), Anna Steele Karlström (ersättare), Hans Backman (ersättare)

Miljö- och jordbruksutskottet: Anita Brodén (ordinarie), Nina Lundström (ersättare), Lars Tysklind (ersättare)

Näringsutskottet: Eva Flyborg (ordinarie), Liselott Hagberg (ersättare), Hans Backman (ersättare), Nina Larsson (ersättare)

Skatteutskottet: Gunnar Andrén (ordinarie), Anna Steele Karlström (ersättare)

Socialutskottet: Barbro Westerholm (ordinarie), Maria Lundqvist Brömster (ersättare), Emma Carlsson Löfdahl (ersättare), Ismail Kamil (ersättare)

Socialförsäkringsutskottet: Ulf Nilsson (ordinarie), Emma Carlsson Löfdahl (ersättare), Roger Haddad (ersättare), Maria Lundqvist Brömster (ersättare)

Trafikutskottet: Lars Tysklind (ordinarie), Nina Larsson (ersättare), Christer Winbäck (ersättare)

Utbildningsutskottet: Torkild Strandberg (ordinarie), Nina Lundström (ordinarie)
Roger Haddad (ersättare), Karin Granbom (ersättare), Ulf Nilsson (ersättare), Fredrik Malm (ersättare)

Utrikesutskottet: Fredrik Malm (ordinarie), Christer Winbäck (ordinarie), Ismail Kamil (ersättare), Emma Carlsson Löfdahl (ersättare), Karin Granbom (ersättare), Eva Flyborg
(ersättare)

Utrikesnämnden: Johan Pehrson (ordinarie), Allan Widman (ersättare)

EU-nämnden: Carl B Hamilton (ordförande), Fredrik Malm (ersättare), Ulf Nilsson (ersättare), Gunnar Andrén (ersättare), Nina Larsson (ersättare)


Förslag till förtroenderåd: Johan Pehrson, Allan Widman, Nina Lundström
Liselott Hagberg, Eva Flyborg, Christer Nylander, Anita Brodén och Barbro Westerholm

______________________________________

Makan Afshinnejad, pressekreterare (FP)
070-854 90 57, makan.afshinnejad@riksdagen.se