Folkpartiet

Folkpartiets valanalys färdig: Fp har en nyckelroll i alliansen inför 2010

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:36 CET

- Valresultatet 2006 gav både glädje och besvikelse. Äntligen är folkpartiet tillbaka i regeringen, som var vårt huvudmål i valet 2006. Samtidigt har vi blivit ett betydligt mindre parti än vi var förra mandatperioden. Det finns lärdomar för folkpartiet att dra inför framtiden.

Det säger Martin Andreasson, ordförande för folkpartiets valanalysgrupp, i en kommentar till gruppens rapport som offentliggjordes på tisdagen.

- Dataintrångsaffären har spelat stor roll för valresultatet genom att den blockerade våra möjligheter att föra ut vårt budskap. En idéburen rörelse är särskilt känslig för den sortens händelser. Samtidigt klarade organisationen trots allt av att fortsätta valrörelsen på gator och torg. Det bidrog till att stabilisera situationen – men då hade vi redan tagit mycket stryk.

- Att fokus i valrörelsen så starkt hamnade på statsministerfrågan och på sysselsättningen gynnade andra partier i Alliansen mer än oss. Minskade skillnader i sakfrågor mellan allianspartierna underlättade väljarrörelser mellan partierna i slutfasen av valrörelsen. Men dessa faktorer är inte den enda bilden.

- Trots dessa svårigheter lyckades folkpartiet väl med en del saker. Vår tydliga profilering i skolfrågor har varit exemplariskt framgångsrik, och vi är det parti som har högst förtroende av alla när det gäller skolan. Att folkpartiet både 2002 och 2006 tagit väljare från socialdemokraterna var ett avgörande bidrag till maktskiftet. Fler väljare har uppmärksammat oss och uppskattar det vi står för. Det är oerhört värdefullt på längre sikt.

- Våra rekommendationer innehåller många viktiga budskap. Folkpartiet får inte förlamas av tillbakagången. Vi vill att partiet ska bygga vidare på framgångsfaktorerna.

Förvalta förtroendet och se till att alliansen blir en succé. Fortsatt den glasklara linjen i regeringsfrågan inför 2010. Ett folkparti som kan vinna röster över blockgränsen är centralt för fortsatt framgång för alliansregeringen.
Folkpartiet ska vara ett brett parti som utifrån socialliberala värden vänder sig till stora väljargrupper i politikens mittfåra. Då är vardagsfrågorna i fokus.
Ta vara på våra huvudfrågor, bland annat skolfrågorna, och arbeta långsiktigt för att bredda vår profil. Vi ska vara tydliga och ideologiska och våga lyfta upp även svåra samhällsfrågor till allmän debatt. Uppmuntra idédebatten – det ska hellre vara bråkigt än tråkigt i folkpartiet.

Läs hela valanalysen här:
http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/Valet2006valanalys.pdf


Martin Andreasson
ordförande valanalysgruppen
0705-26 89 16
martin.andreasson@liberal.se

Mikael Persson
folkpartiets riksdagskansli
08-786 60 87, 0708-54 90 65
mikael.persson@riksdagen.se

______________________________________

Högupplöst bild på Martin Andreasson för fri publicering finns här:
http://www.folkpartiet.se/upload/Riksdagsledamoter/Martin%20Andreasson/Martin_pressportratt.jpg