Folkpartiet

Folkpartiets valspurtmanifest

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2003 18:00 CEST

På söndagen höll folkpartiet sin valspurtupptakt inför euroomröstningen på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Fp-ledaren Lars Leijonborg och kampanjgeneral Marit Paulsen presenterade då bl.a. folkpartiets valspurtmanifest för eurofolk-omröstningen, med avgörande argument för avgörande veckor:

·Finlands euro ska bli vår. Finland är ett facit på att euron
fungerar. Tre av fyra finländare är nöjda med euron, tillväxten ökar mer än i Sverige och arbetslösheten faller. Finlands inflytande i EU ökar. Sverige bör följa Finlands exempel och gå över till euron.
·JA till ett enat Europa. Euron har en nyckelroll i fördjupningen av det europeiska samarbetet och blir en verklig europeisk valuta när länderna i Öst- och Centraleuropa går med. Sverige ska vara med fullt ut när EU blir en union med 25 medlemsländer.
·JA till en gemensam Östersjövaluta. Euron kan bidra till utvecklingen av en tillväxtregion med tyngd i EU och dessutom leda till ett vitalare samarbete runt Östersjön. Med euron kan Sverige fortsätta spela en central roll i Östersjöregionen.
·JA till inflytande och samarbete. Euron ger oss inflytande över vår ekonomiska utveckling och stärker vår roll som pådrivare i det europeiska samarbetet. Ett ja till euron innebär att Sverige fortsätter på den lyckade vägen av internationellt samarbete.
·JA till tillväxt och ökad välfärd. Svenska företag, särskilt
småföretagen, får hela euroområdet som hemmamarknad när valutariskerna försvinner. Handel och investeringar ökar med euron, vilket bäddar för ökad tillväxt och fler jobb. Euron kan bidra till att Sverige kommer tillbaka till toppen i välfärdsligan. Sverige får en stabil valuta som står fri från spekulation.
·JA till prispress och lägre räntor. Konsumenterna har allt att vinna på euron, genom att konkurrensen skärps och de höga svenska priserna kan pressas. Lägre räntor gynnar hushållens ekonomi och stimulerar företagande.
·NEJ till utanförskap. Ett nej leder till utanförskap under lång tid framöver. Ingen vinner på ett nej till euron, när företagens villkor försämras och konsumenterna går miste om lägre priser. Sverige förlorar inflytande över den ekonomiska utvecklingen och riskerar att hamna i EU:s B-lag.

Niki Westerberg, Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 niki.westerberg@riksdagen.se

Hela manifestet bifogas som pdf-fil. Det finns också att ladda ner från folkpartiets hemsida www.folkpartiet.se.