Landstinget i Värmland

Folkrörelser informerar och inspirerar varandra

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 10:16 CEST

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084


Sju av tio folkrörelser i Värmland som fått medel ur landstingets folkhälsoanslag för 2005, redogör vid ett seminarium onsdagen den 12 april för sina projekt. Bland annat berättar Alla Kvinnors Hus i Karlstad om sitt EMMA-projekt som är en stödgrupp för misshandlade kvinnor.


Syftet med dagen är att folkrörelserna ska inspirera och informera varandra om sina upplevelser, framgångar och problem kring projekten. Medarbetare vid landstingets enhet för forskning och folkhälsa, berättar om hur de hanterar folkrörelseanslaget, bedömer ansökningar och hur ekonomihanteringen går till.

Förutom Alla Kvinnors Hus medverkar:

Brobyggarna i Kristinehamn – Ungdomsledarprojekt
Frivilliga samhällsarbetare, Karlstad – Grund- och fortbildning av övervakare och kontaktpersoner
Hela Människan – Vara vettig vuxen
Kalashnilove – Film i Hagfors
Silverrävens Husråd – Granbergas Gröna Rum
Upstairs Hagfors – Tillsammans kan vi
Tid: Onsdag 12 april kl. 9.00–12.45
Plats: Idrottens Hus, Lagergrens gata 8 (vid Helmia) i Karlstad

Text: Kristina Borgsten
Kontakt
Eva Almer eller Ewa Gustavsson, landstingets enhet för forskning och folkhälsa, telefon 054-
61 42 79.

Mer information om folkrörelserna projekt.
http://www.liv.se/page.jsp?node=2371

Projekten beviljades sammanlagt 600 000 kronor ur 2005 års folkhälsoanslag.