Folksam

Folksam byter till vindkraft

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 14:12 CEST

Sedan 1 januari, 2009 förses alla Folksamägda fastigheter med ursprungsmärkt vindkraftsel. Syftet bakom Folksams omläggning till 100 procent vindkraftsel är att minimera företagets miljöpåverkan så långt det möjligt med dagens energiteknik.

- Bytet till vindkraft är ett sätt att göra vår verksamhet ännu grönare, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Tidigare har vi haft Bra miljöval el vilket i sig också inkluderar vindkraft, men nu tar vi ytterligare ett steg för att minimera våra CO2-utsläpp.

Folksams verksamhet förbrukar årligen el av storleksordningen 24 GWh, en volym som är säkerställd genom energimäklarföretaget Scandem. För att täcka behovet köper Folksam in el för cirka 25 miljoner kronor per år.

- Att byta till vindkraft innebär en viss kostnadsökning för oss men beslutet känns ändå rätt utifrån vår vision om att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, avslutar Jan Snaar.

Folksam försöker hela tiden utveckla sitt fastighetsägande med målet att påverka miljön så lite som möjligt. Ett sätt att uppnå detta är till exempel att se över uppvärmningen samt att energieffektivisera fastigheterna.

- Folksams huvudkontor i Stockholm uppfyller kraven för EU:s certifiering som GreenBuilding, vilket innebär att energiförbrukningen ska reduceras med minst 25 procent efter utförd renovering. Vi arbetar nu vidare för att fler av våra fastigheter ska få "GreenBuilding"-status, säger Björn Gustafsson, fastighetschef på Folksam.

2006 blev Folksam det första klimatneutrala företaget i Sverige och sedan dess har över 300 000 träd planterats genom Folksams försorg. Klimatkompensationen kostar Folksam cirka 500 000 kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Björn Gustafsson, fastighetschef Folksam, telefon 08-772 71 38, 0708-31 57 99
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam har ett starkt miljöengagemang. Dessutom beställer vi byggreparationer för 800 miljoner kronor per år. Vi kräver därför att de produkter som används både fyller sin funktion fullt ut - och kan visa bra miljöprestanda. Läs mer på www.folksam.se