Folksam

Folksam: Ett konsumentfientligt förslag från regeringen om pensionsförsäkringar

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 08:50 CEST

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås idag att utbetalning av ålders- och efterlevandepension från pensionsförsäkringar inte får sänkas under de första fem åren. Detta ska enligt promemorian gälla för försäkringsavtal som ingås från och med 2005 samt för äldre avtal där utbetalningarna inleds från och med 2007.
– Finansdepartementets promemoria förefaller ogenomtänkt och skulle, om dess förslag blev verklighet, få direkt konsumentfientliga konsekvenser, säger Urban Green, livsparchef på Folksam.

Folksam ser Finansdepartementets förslag i ljuset av att det skulle innebära en genomgående försämring av försäkringssparandet som långsiktig sparform. De ingrepp i sparformen som nu staten föreslår skulle påverka kvaliteten på och villkoren för ingångna försäkringsavtal genom att alla pensionssparare, gamla som nya, mycket sannolikt skulle drabbas av en genomgående sämre avkastning på sitt sparande. Det sammanhänger med att livbolagens förvaltning av sparkapitalet nästan enbart skulle tvingas ske i form av räntebärande papper, vilket minskar risken men också möjligheten till goda överskott.

– Om förslaget förverkligas kan jag se två huvudsakliga konsekvenser, säger Urban Green. En är att en mindre andel eller ingen återbäring alls lämnas under de fem första utbetalningsåren. En annan konsekvens kan bli att alla pensionssparare får en genomgående lägre avkastning på sitt kapital, beroende på att bolagen tvingas lägga om sin placeringsinriktning. Själva meningen med långsiktigt försäkringssparande, och framförallt möjligheterna för alla sparare att uppnå de goda avkastningsnivåer som vi historiskt sett kan hänvisa till, förflyktigas då på ett sätt som vore minst sagt olyckligt, säger Urban Green.

– Det är främst därför som vi vill beteckna förslagen i Finansdepartementets promemoria som konsumentfientliga. De som drabbas av förslagen är alla som bidrar till ett samhällsnyttigt sparande genom att regelbundet avsätta pengar för att förbättra sina egna pensioner. Införandet av Finansdepartementets förslag vore ett stort missgrepp, avslutar Urban Green.

För ytterligare information
Urban Green, livsparchef Folksam, tel 08-772 63 46, mobil 0708-31 52 26

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, mobil 0708-31 60 07Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se