Folksam

Folksam förvärvar 9 miljoner aktier i Peab

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 16:35 CET

Folksam Liv och Folksam Sak har i dag förvärvat 9,1 miljoner B-aktier, motsvarande 3,1 procent av kapitalet och 1,5 procent av rösterna, i byggbolaget Peab. Säljare är Backahill och Svantab, som ingår i Erik Paulssons familjesfär.

Folksam livkoncernen har förvärvat 8 645 000 aktier, motsvarande 1,4 procent av rösterna och 2,9 procent av kapitalet. Det är en investering på 376 miljoner kronor.

Folksam sakkoncernen har förvärvat 455 000 aktier, motsvarande 0,1 procent av antalet röster och 0,2 procent av kapitalet i Peab. Vilket är en investering på 20 miljoner kronor.

– Vi har ett samarbete med Peab sedan en tid tillbaka inom flera viktiga områden: tjänstepensioner, sak-, företags- och gruppförsäkring samt skadehantering. Nu fördjupar vi samarbetet och tar en ägarposition. Vi ser det som en bra placering eftersom vi tror på Peab. Affären öppnar dessutom för ett fördjupat samarbete, utvecklar vår verksamhet och gagnar våra kunder, säger Lars Burman, vice vd Folksam.

– Det är glädjande att det är Folksam som köper dessa aktier, vilket innebär att ytterligare en stor institutionell placerare nu blir ägare i Peab. Erik Paulssons familjesfär kommer att kvarstå som långsiktig ägare i Peab, och fortsätter samtidigt arbetet med att utveckla och förädla vår fastighetsrelaterade verksamhet, säger Backahills vd Svante Paulsson i en kommentar.

Samarbetet innebär också nya möjligheter inom affärsutveckling. Bland annat har Folksam tillsammans med Riksbyggen gått in som delägare i Tornet Bostadsproduktion, där även Peab är delägare. Inriktningen är att producera hyreslägenheter i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

För ytterligare information:
Lars Burman, vvd Folksam telefon 08-772 64 88, 0708-31 54 31
Svante Paulsson, vd Backahill, telefon 0431-41 77 73 eller 0706-23 00 00

Andreas Jerat, presschef Folksam 08-772 62 12, 0708-31 51 57

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se