Folksam

Folksam framåt första kvartalet: Marknadsetta på traditionell livförsäkring

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 12:23 CEST

Marknadssiffrorna för Folksams första kvartal pekar åt rätt håll både för livbolaget och sakbolaget. Den tydligaste framgången gäller området traditionell livförsäkring. Där har Folksam nu blivit lika stora som Skandia, med en marknadsandel på 20,8 procent mätt i total premieinkomst. Sedan 2002 har Folksam ökat från 18,4 procent medan Skandia backat från 23,8 procent till den marknadsandel, som Folksam nu tangerar. Det framgår av Försäkringsförbundets statistik, som presenterades på fredagen.

Folksams vd Tore Andersson ser med tillfredställelse på resultatutvecklingen:

– Folksam blev tidigt aktivt på den nya pensionsmarknaden för att kunna möta de breda lagrens behov av kompletterande pension. Detta manifesterades bland annat av att vi startade Folksam-LO Pension och blev majoritetsägare i KPA:s livförsäkringskoncern.

– Vi ser nu hur strategin på punkt efter punkt motsvaras av de resultat vi har eftersträvat. Och det är självklart mycket glädjande. Trots att vi gått igenom ett börsfall som satte hård press på livförsäkringsmarknaden kan vi konstatera att den goda utvecklingen i stort sett varit obruten. Vi har starkt förbättrat vår marknadsposition och totalt sett gått från en placering som fjärde största livbolag på marknaden till det näst största livbolaget inom loppet av drygt två år.

Folksam Liv erbjuder för närvarande en återbäringsränta på 4 procent. Marknadens genomsnittliga återbäringsränta ligger på 2,2 procent. Kapitalavkastningen för Folksam Liv under första kvartalet blev bättre än marknadsgenomsnittet och landade på 4,0 procent.

Även på skadeförsäkringsområdet tillhör Folksam de fyra stora bolagen och noterar en ökad marknadsandel till 15,8 procent mätt i inbetalda premier, jämfört med 15,4 procent 2003.
Marknadsandelarna för viktiga sakförsäkringsprodukter som villahem, fritidshus och bil ökar genomgående, liksom marknadsandelarna för hemförsäkring, där Folksam idag är marknadsledande med 50,2 procent mätt i antal försäkringar.


För ytterligare information, kontakta:
Tore Andersson, vd Folksam, tel 08-772 66 10
Mikael Öhlund, vice vd, ekonomidirektör Folksam, tel 08-772 65 32, 0708-31 64 32


Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 00, mobil 0708-31 60 07


Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se