Folksam

Folksam köper försäkringsbeståndet i Svenska Lärarfonder av Skandia

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:57 CET

Folksam Fondförsäkring köper försäkringsbeståndet i Svenska Lärarfonder av Skandia Fondförsäkring. Samtidigt säljer Skandiabanken sina aktier till Svenska Lärarförsäkringar som därmed blir hundraprocentig ägare till fondbolaget från den 1 januari 2011.

Syftet med affären är att stärka Lärarfonders erbjudande genom ett långsiktigt samarbete med Folksam. Affären gör det också möjligt för Lärarfonder att dra nytta av Lärarförsäkringars befintliga relation med Folksam inom försäkrings- och pensionsområdet.

– Det här är bra för lärarnas långsiktiga pensionssparande, säger Lars-Erik Klason, ordförande i Lärarförsäkringar och styrelseledamot i Svenska Lärarfonder. Det ökar lärarnas möjligheter att samla och överblicka sina pensioner och försäkringar. Det ökar också möjligheterna att erbjuda ännu bättre villkor för lärarnas pensionssparande i framtiden.

– Beslutet om överlåtelsen grundas på det faktum att Lärarorganisationerna är en av de större kunderna inom Folksamgruppen. Genom överlåtelsen utökar vi vår affär med Lärarorganisationerna ytterligare och kommer att erbjuda ett bättre fondkoncept för den enskilde, både i form av fonderbjudanden som bakomliggande stödtjänster, säger Lars Burman, vvd Folksam.

Överlåtelsen av Svenska Lärarfonder AB planeras till januari 2011 och överlåtelsen av försäkringsbeståndet planeras till januari 2012. Båda överlåtelserna är villkorade av Finansinspektionens tillstånd.

För ytterligare information:
Lars-Erik Klason, styrelseordförande Lärarförsäkringar, telefon 0705-37 65 09
Lars Burman, vvd Folksam, telefon 0708-31 54 31
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på
www.folksam.se