Folksam

Folksam lanserar Amanahsparande med ny anpassad fond

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 11:52 CEST

Från och med den 14 april finns ett räntefritt sparandepaket med pensionsförsäkringar och försörjarförsäkring i Folksams utbud - en så kallad Amanahfond*, med låg risk och avgift. Målgruppen är kunder som vill spara räntefritt och värderingsstyrt. Lanseringen sker i samarbete med HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), en av världens största banker med 9 500 lokalkontor i 85 länder.

- För oss handlar det om att möta en växande efterfrågan. Idag finns det en halv miljon människor med islamisk bakgrund i Sverige och dessutom ett par miljoner människor med annan etnisk bakgrund, säger Azita Bergström, produktutvecklare på Folksam. Satsningen överensstämmer med vår affärsidé, som prioriterar individens trygghet och ekonomiska nytta. Vi vill i första hand motsvara behov som delas av många. Genom Amanahfonden ökar vi mångfalden i vårt totala utbud.

*Amanah betyder pålitlighet, trohet och ärlighet. Begreppet ger ramen för hur ett sparande- och försäkringskoncept måste se ut i Sverige för att kunna accepteras och användas av muslimer och människor med annan etnisk bakgrund än den svenska. Det kan handla om att på olika sätt trygga familjens framtida välstånd, men också om att bidra till välgörenhet av olika slag inom den egna kulturkretsen.

Amanahfonden investerar inte i vapen, alkohol eller pornografi. Fondens styrelse kontrollerar innehaven kvartalsvis för att upprätthålla placeringspolicyn, vilket är branschunikt.

Folksams Amanahfond i samarbete med HSBC ska ligga till grund för individuellt fond- och pensionssparande och innehåller även en försörjarförsäkring, genom vilken försäkringstagaren kan placera ett belopp i fonder och bestämma vem som har rätt till sparandet. Det kan till exempel avsättas för barnens utbildning - men även till skolor, vårdinrättningar eller hjälporganisationer. Amanahsparandet kan kompletteras efter behov med tilläggsförsäkringar ur Folksams sortiment.

- Många i målgruppen saknar ett långsiktigt pensionssparande, som nu görs tillgängligt på ett enkelt sätt. Vi tror också att många småföretagare i målgruppen välkomnar sparformen, säger Azita Bergström. Amanahsparandet ska underlätta kundens försörjningsbörda och även möjligheten till välgörenhet, vilket uppfattas som förutsättningar för en attraktiv räntefri sparform inom många etniska kulturkretsar.

För ytterligare information:
Azita Bergström, produktutvecklare Folksam, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07
Matz Glenhage, distributionsansvarig, telefon 031-774 40 70, 0708-31 50 28
Johan Wagman, vd Folksam Fondförsäkring, telefon 08-772 68 64, 0708-31 60 29

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se