Folksam

Folksam-LO Fondförsäkrings AB delar ut vinst till pensionssparare

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:09 CET

Folksam-LO Fondförsäkrings AB delar nu ut vinst till pensionsspararna i bolaget. Vinsten är ett resultat av att bolagets antaganden om spararnas livslängd bygger på väl tilltagna tidsmarginaler. Detta för att kunna garantera spararna att pensionen alltid ska räcka till alla. Nu har detta beräkningssätt genom realiserade arvsvinster lett till, att nästan 135 000 sparare i bolaget får sitt gemensamma sparkapital förstärkt med 6,5 miljoner kronor.

– Genom att vi fonderar pensionsmedlen på ett aktsamt sätt, det vill säga med generöst tilltagna marginaler vad gäller beräknad livslängd, uppstår förenklat uttryckt en vinst för hela sparkollektivet, när någon avlider tidigare än den antagna livslängden, säger Jan Karlsson, vd för Folksam-LO Fondförsäkrings AB.

På detta sätt kan bolaget också garantera, att pensionen aldrig riskerar sjunka för sparare som lever mycket länge.

– Det rör sig ju inte om några jättesummor för den enskilde spararen, eftersom vinsten ska fördelas på så många sparare, samtidigt som en del avsätts som trygghetsbuffert i bolaget, säger Jan Karlsson. Men den mångmiljonförstärkning av pensionsmedlen som nu sker, kommer framöver att följas av flera, av precis samma anledning; nämligen att aktsamma antaganden om livslängd genererar vinst för ett pensionsbolag.

– Dessutom avspeglar detta förfaringssätt* den ömsesidiga försäkringsidén, nämligen att i ett kundägt pensionsbolag som Folksam-LO Fondförsäkrings AB går inte någon del av eventuella kapitalvinster till andra än ägarna, det vill säga pensionsspararna själva, säger Jan Karlsson och tillägger:

– Spararna i vårt bolag ska kunna lita på att de får ihop till en bra pension och att de låga avgifter de betalar för förvaltningen inte ”tas igen” på någon typ av bolagsvinst, som de är mindre uppmärksamma på.

* I Folksam-LO Fondförsäkringsaktiebolags försäkringstekniska riktlinjer slås fast, att ”tillämpade dödlighetsantaganden för livfallsförsäkring bör under utbetalningstid inte långsiktigt bidra till bolagets vinst”.

För ytterligare information:
Jan Karlsson, vd Folksam-LO Fondförsäkrings AB, telefon 0708-31 68 89

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07


Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se