Folksam

Folksam-LO Fondförsäkrings AB delar ut vinst till pensionssparare

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:54 CET

Igår, den 8 november, skickade Folksam ut nedanstående pressmeddelande. I den texten ingick några formuleringar som kan uppfattas som missvisande. Själva nyheten är i sak oförändrad. Här nedan återutsänds pressmeddelandet för ”protokollets” skull, med korrigerade formuleringar.

Folksam-LO Fondförsäkrings AB delar ut vinst till pensionssparare

Folksam-LO Fondförsäkrings AB delar nu ut vinst till pensionsspararna i bolaget. Vinsten är ett resultat av att bolagets antaganden om spararnas livslängd bygger på marginaler. Nu har detta beräkningssätt genom realiserade arvsvinster lett till, att nästan 135 000 sparare i bolaget får sitt gemensamma sparkapital förstärkt med 6, 5 miljoner kronor.

- Genom att vi fonderar pensionsmedlen på ett aktsamt sätt, det vill säga med marginaler vad gäller beräknad livslängd, uppstår förenklat uttryckt en vinst för hela sparkollektivet, när någon avlider tidigare än den antagna livslängden, säger Jan Karlsson, vd för Folksam-LO Fondförsäkrings AB.

På detta sätt kan bolaget minska risken att pensionen ska sjunka för sparare som lever mycket länge.
- Det rör sig ju inte om några jättesummor för den enskilde spararen, eftersom vinsten ska fördelas på så många sparare, samtidigt som en del avsätts som trygghetsbuffert i bolaget, säger Jan Karlsson. Men den mångmiljonförstärkning av pensionmedlen som nu sker, hoppas vi kan följas av flera, av precis samma anledning; nämligen att aktsamma antaganden om livslängd genererar vinst för ett pensionsbolag.

- Spararna i vårt bolag ska kunna lita på att de får ihop till en bra pension och att de låga avgifter de betalar för förvaltningen inte ”tas igen” på någon typ av bolagsvinst*, som de är mindre uppmärksamma på, avslutar Jan Karlsson.

* I Folksam-LO Fondförsäkringsaktiebolags försäkringstekniska riktlinjer slås fast, att ”tillämpade dödlighetsantaganden för livfallsförsäkring bör under utbetalningstid inte långsiktigt bidra till bolagets vinst”.

För ytterligare information:
Jan Karlsson, vd Folksam-LO Fondförsäkrings AB, telefon 0708-31 68 69


Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07


Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se